2024. júl. 21., vasárnap
papez

Pápai áldásban részesült Somorja városa

2018.9.11. 19:02
felvidek.ma

Somorja – a csallóközi város, amely nevét a Szűz Mária tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta, s már a XIII. században Sancta Maria, majd később Samaria néven kerül említésre, mint „Szűz Mária városa” – címerében máig megőrizte jelentős névadójának személyét, valamint azét is, akinek révén Szűz Mária különösen fontos szerepet kapott az emberiség üdvösségtörténetében: Jézus Krisztusét.

A város címere a megkoronázott, s jogart tartó Szűz Máriát ábrázolja, akinek ölében az általa világra hozott Üdvözítő ül, a gyermek Jézus, kezében az országalmával. Az ősi Mária-tisztelet ma is élő valóság a városban, a katolikus plébániatemplom évről évre a mennybe felvett és megkoronázott Szűz Anya ünnepén, Nagyboldogasszony napján tartja templombúcsúját, s e Mária-kultusz mozaikja most egy újabb darabkával bővül, mégpedig egy új, a város címerét ábrázoló értékes mozaikképpel ajándékoztatott meg a város, amely Szűz Máriára és Fiára emlékeztet. Az ősök hitének megtartását, a megbecsülésre méltó és tanulásra is szolgáló helyi történelem ápolását, az elődök tiszteletét is szorgalmazza a múltat a jelennel összekötő, s a jövő nemzedéknek is továbbadni kívánt címer.

Augusztusban, egy héttel a somorjai templombúcsú előtt Rómában a jelenlegi Szentatya, Ferenc pápa megáldotta Somorja város címerét, s egyben megáldotta Somorja városát, annak lakóit. A kezdeményezés megálmodója és megvalósítója, a somorjai Durdík Rudolf, aki jelenleg diplomáciai szolgálatot teljesítve Rómában él feleségével és két gyermekével, a kőmozaikból elkészíttetett városcímert személyesen vihette a vatikáni audienciára Ferenc pápa elé. A katolikus egyház látható feje, Krisztus földi helytartója, a jelenlegi Szent Péter-utód megérintette és megáldotta Somorja város címerét, röviden imádkozott a kép előtt, s egyben apostoli áldásában részesítette a csallóközi várost, s annak minden lakóját.

durdik

Minden áldás forrásának, az Istennek áldására, gondoskodására minden embernek szüksége van. Ezt az isteni törődést kívánja Ferenc pápa minden somorjainak, erre fog emlékeztetni az általa megáldott városcímer is. A múltban Somorján közjegyzőként számos örökséggel foglalkozó Durdík Rudolf tehát egy nem mindennapi „örökséggel” kívánta megajándékozni szülővárosát, amikor a Szentatya által megáldott címert Somorja városának adományozta.

Az isteni áldás, amit a katolikus egyházfő közvetített, maradandó érték, amit a földi vagyon mércéjével nem lehet felbecsülni. Áldás, isteni oltalom és gondoskodás, amit a jelen és a jövő nemzedéke is nyitott szívvel, kitáruló lélekkel fogadhat, ha Szűz Mária felhívására figyel, aki Fia, Jézus első nyilvános csodájakor így buzdította az ott segédkezőket: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” S azok megtöltötték a korsókat vízzel, s Jézus véghezvitte a csodát: nemes borrá változtatta az egyszerű vizet, kinyilvánította isteni erejét. A város névadójának felhívását követve Fiára, Jézusra hallgatva és szerinte cselekedve áldásos jelen és jövő remélhető. Egy olyan lelki örökség ez, amit minél többfelé osztanak, amivel minél többen élnek, annál gazdagabbá válik a város, a család, az egyén.

A Ferenc pápa által megáldott alkotás szeptember első napjaiban érkezett meg Somorjára. Első útja a római katolikus plébániatemplomba vezetett, ahol a várost képviselő Somorja polgármestere és a helyi plébános fogadta a nem mindennapi ajándékot, s a hívek és a város minden lakója megtekinthette a színes kőmozaikcímert. Az ünnepélyes keretek közötti nyilvános adományozásra szeptember közepén került sor. Az alkotás a város dísztermében kerül elhelyezésre. Hálás köszönet illeti Durdík Rudolfot és családját a megvalósított szép elképzelésért, az isteni áldás fontosságára figyelmeztető kezdeményezésért!

Átvett cikk, tejes cikk itt.

Copyright © 2024 Somorjai