2024. máj. 27., hétfő
labyrint

Milyen utcaneveket a Labirintus lakóparkban?

2019.12.1. 13:48
Szilvássy József

Városunk néhány lakosa ellenzi az épülő új lakóparkban javasolt utcanevej egynémelyikét. Ennek egyik képviselőjük a helyi képviselők előtt hangot is adott.

Nekem nem tetszik a Labirintus megnevezés, mert sokkal találóbbat és jellemzőbbet is választhattak volna az illetékesek.Annyi az előnye, hogy magyarul és szlovákul is könnyen megjegyezhető és leírható.

Az említett tiltakozók viszont úgy vélik, hogy néhány javasolt utcanév éppen ennek a kritériumnak nem felel meg. Példaként a Becsked és a Gancsháza utcát hozzák fel.

Jómagam viszont helyes döntésnek  tartom a helyi önkormányzat kulturális bizottságának kezdeményezését, amely abból indul ki, hogy ne semmitmondó, főleg a növénytárból kimásolt meveket válasszunk, tovább növelve a más településeken használt  eléggé semmitmondó utcaneveket. Sokkal helyénvalóbb, ha a helyi hagyományokat megőrző gyakorlatot követjük. Ahogy például Tejfalun bölcsen meghagyták az Öreg, a Csendes és más utca egykori nevét.Ezt a jó példát követik a helyi képviselők Somorján is, amikor az egykori tanyák, Becsked és Gancsháza emlékét éltetik tovább. Miként a helyi neves polgárok életművét is szeretnék. Mindkét nyelven.

A városunkban élő szlovák polgártársaink többsége tudatosítja, hogy Somorján évszázadokon át a magyar nemzetiségű lakosok voltak többségben, tehát a helyi utcákat, tanyákat, dűlőket  is az anyanyelvükön  nevezték. S ezeket szeretné megőrizni az önkormányzatunk, sokféle rossz gyakorlattal szakítva. Fontos gesztusként szlovák személyiséget is megtisztelhetnék utcanévvel.Pavol Országh Hviezdoslavra gondolok, aki Madách Imre remekművét, Az ember tragédiáját elsőként fordította szlovákra.

Tiszteletet parancsoló tény az is, hogy a városunkban gyermekkorában magyarul tanuló Milan Rastislav Štefánik emlékét a helyi szlovák gimnázium, valamint az evangélikus templom előtti sombormű is őrzi. És minden polgár nemzetiségétől függetlenül tiszteli a szlovák nemzeti egyik kiváló személyiség itteni emlékét.

Az utcanevek is a hagyományőrzés részei, ezért ugyancsak megérdemli a kölcsönös toleranciát.

logo_minor

Copyright © 2024 Somorjai