2024. feb. 28., szerda
Presinszky

Khin Antal szellemében

2020.2.22. 15:13
Szilvássy József
Szinghoffer Gábor gyűjteményéből

Minden somorjai és környékbeli polgár örömmel értesült arról, hogy a Nagyszombat megyei képviselők, valamint a helyi önkormányzat hathatós támogatásával újra látogatható a megújult Honismereti Ház, amelynek teljes tatarozása idén nyáron, az úgynevezett nagy pajta rendbehozásával fejeződik be.

Jómagam -- több, még élő barátomhoz hasonlóan -- élénken emlékezem a csaknem öt évtizeddel ezelőtti történésekre.

Valamikor, a múlt század hetvenes éveiben Presinszky Lajos vetette fel baráti körünkben, hogy  legfőbb ideje lenne összegyűjteni a felső-csallóközi paraszti kultúra, elsősorban a halászat, a vadászat és a néhai mezőgazdasági munkálatok tárgyi emlékeit. Ennek érdekében létrehozta a Csemadok somorjai szervezetének honismereti szakbizottságát. A Zobor aljai Nagycétényben született, de a régiónkban pedagógusként tevékenykedő, tájainkon egyre ismertebb személyiség kiváló szervező volt (nem mellesleg az ő nevéhez is fűződik a Csalló Népművészeti Együttes megalapítása), igy aztán szavait tettek követték.

Széles körű társadalmi munkát szervezett, bevonta a helyi lokálpatriótákat, akik a Pozsonyi úton kiszemelt. Majd a helyi önkormányzat által megvásárolt néhai kúria felújításán dolgoztak szabad idejükben. Presi -- ahogy a barátai nevezték -- szombatonként a földműves szövetkezetektől traktoros pótkocsit, máskor teherautót kért, amellyel főleg Csölösztőn, Bacsfán, Vajkán, Doborgazon, Keszölcésen és Felbáron jártuk az utcákat, bekopogtunk azokhoz, akikről úgy tudtuk,vagy sejtettük, hogy számunkra valóságos kincseket jelentő, porosodó tárgyakat tartanak a padláson. Estére rendszerint megpakolt járművekkel érkeztünk haza, Végh László, Zalabai Zsigmond, Bárdos Gábor, Orosz Tibor iskolaigazgató és mások társaságában. Sokan hozták el saját tárgyi emlékeiket. Két győnyörű csézával is gazdagodott a gyűjtemény.

Presi megoldotta az összegyűlt nagy mennyiségű anyag rendszerezését és konzerválását . Rátalált Bárth János neves magyarországi néprajzkutatóra és muzeológusra, aki Budapestről egyetemi hallgatóit hozta el, s ingyenesen elvégezték az időigényes és tudományos felkészültséget igénylő munkát.

Presivel sokat beszélgettem a vajkai születésű tudósemberről, Khin Antalról, aki egykor hasonló gyűjtőmunkát végzett szülőföldjén, s aki 1929-ben megalapította városunkban a Csallóközi Múzeumot. Jómagam érdeklődő gyerkőcként valamikor a múlt század ötvenes éveinek derekán megcsodáltam a Korona vendéglő egyik szárnyában tárolt értékes gyűjteményt, főleg a Rákóczi-indulót sercegő. míves zenélő órát, amelyre Latkóczy bácsi úgy vigyázott, mint a szeme fényére. Minden akkori  somorjai szívfáldalmára 1960 tájám -- miután megszűnt a Somorjai járás -- az értékes anyag elkerült városunkból. Dunaszerdahelyre, állítólag Túrócszentmártonba is.

1974.október 1-jén, a Honismereti Ház megnyitóján úgy éreztem, hogy sikerült felélesztenünk Khin Antal szellemiségét. Számos értékes tárgyat mentettünk meg Presi kezdeményezésére (felvételünkön fehér öltönyben). jelentős közösségi összefogással.

Szeretném remélni, hogy a Honismereti Ház ezután is látogatott lesz, iskolások is eljönnek ide, hogy megismerkedjenek szülőföldjük és lakóhelyük múltjával, elődeink munkásságával, életével, örömeivel és megpróbáltatásaival.

logo_minor

Copyright © 2024 Somorjai