2024. júl. 25., csütörtök
tabula_hu

Helyére került a somorjai Kiskakas Bölcsőde és Óvoda alapköve

2019.5.9. 07:09
felvidek.ma

Ünnepélyes keretek között tették le a Kiskakas Bölcsőde és Óvoda alapkövét szombaton, a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola udvarán.

Az ünnepségen először Bucsuházy István, a Somorjai Református Gyülekezet gondnoka szólt az egybegyűltekhez. Beszédében két pillanatképet emelt ki a gyülekezet történelméből. Elmondta, hogy a Somorjai Református Gyülekezet 1789-ben vásárolta meg templomát, 2000 rajnai aranyért. Az összeg nagyságára egy 1890-es évek végéről származó jegyzőkönyvből lehet következtetni, melyből az derül ki, hogy a katolikusok megvételre ajánlják a használt, de jó állapotban lévő orgonájukat, amit a reformátusok meg is vesznek. Az adásvételről bejegyzés is készül, melynek a végén a következő mondat áll: „és ekkor még fizettük a templom részleteit is.“

A főgondnok kiemelte:

amikor a somorjai reformátusok 1789-ben megveszik a templomukat,100 évre előre vállalnak felelősséget és terhet: nem egy ember, nem egy generáció, hanem egy közösség, az egész gyülekezet.

„Bölcsődét és óvodát nem magunknak építünk, hanem a felvidéki és somorjai magyarság jövőjének. Isten kegyelméből lehet, megláthatjuk, ahogy gyermekeink és unokáink itt nőnek fel és innen lépnek át a magyar iskolába, de ennek gyümölcsét majd ők élvezhetik igazán” – mondta Bucsuházy.

Majd azzal folytatta, hogy ha az egymást követő generációk nem vállalnak felelősséget egymásért, ha egy közösség tagjai nem mernek – akár száz évre előre is – terheket hordozni és dolgozni, az olyan közösségnek nincs jövője. A következő gondolattal zárta beszédét: „Nehéz munka vár ránk, ellenszélben, kihívásokkal tele, de Isten ma csak annyit kér tőlünk, hogy kezdjük el, tegyük le annak a jövőnek az alapját, amit egyedül Ő garantál. Soli Deo Gloria!”

Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese elmondta:

a tények és a számok azt mutatják, hogy fogyunk, mindenek ellenére fogyunk, így nem mástól kell várnunk problémáink megoldását, hanem magunknak kell tennie a megoldásért, hiszen ez Istentől kirendelt feladat előttünk.

„Isten bennünket tartott meg maradéknak azért, hogy legyenek magyar református emberek Somorján, a Csallóközben és a Felvidéken, és ha mi nem eszmélünk, és nem kezdünk el esdrási módon megtérni az Úrhoz, bűnbánatot tartani, újulni és megtisztulni, akkor kimúlunk és eltűnünk, mint a hettiták. Isten könyörületességével lehet élni, de visszaélni nem” – fogalmazott az esperes.

somogyi

                                    Somogyi Alfréd esperes (Fotó: Somorjai Református Egyházközség, facebook)

Mint ismeretes, 2019. április 14-én, a somorjai virágvasárnapi istentiszteletet követően került sor a somorjai református templomban a Kiskakas Bölcsőde és Óvoda látványterveinek bemutatására. A tervek szerint 2020 májusától a bölcsőde, szeptemberétől pedig az óvoda is megkezdené működését.

A bölcsőde két 15 fős, az óvoda pedig három 15 fős csoporttal működne, a gyerekeket felekezeti hovatartozás nélkül fogadná.

A nevelési intézmény a speciális nevelési igényű gyerekek fogadására szintén alkalmas lesz, célja nem csak a gyerekek, hanem a családok gondozása is.

Az új intézmény Magyarország Kormánya, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program és a Bethlen Gábor Alap támogatásával épül meg, fenntartása a református egyházközség és az önkormányzat feladata lesz.

Az alapkő avatása György András somorjai református lelkipásztor imájával, a Miatyánk közös elimádkozásával és a nemzeti imádságunk eléneklésével zárult, méltó módon, szerényen, de irányt mutatva.

Copyright © 2024 Somorjai