2024. feb. 28., szerda
ruze

„A virágos Csallóközért” pályázati kiírás

2018.8.3. 08:18
parameter.sk

A pályázat célja a Csallóköz településeinek esztétikus megjelenítése, új zöldterületek, parkok, fasorok létesítése, a már meglevők fenntartása, ápolása, egyedivé alakítása, egy kulturált, egészséges környezet kialakítása, a közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, pihenőhelyek kialaktása.

Virágokkal díszítve sokkal esztétikusabbak településeink, ugyanakkor elengedhetetlen a rendezett és tiszta környezet is. Fontosnak tartjuk a lakosság bevonását, mert tevékeny szerepvállalásukkal elérhetjük, hogy a magukénak érezzék és óvják a körülöttük, értük létrehozott zöldterületeket.

A jogosult pályázók: a csallóközi települések – falvak

A támogatásra szánt összeg: 7500 euró

A maximális támogatási összeg pályázatonként: 1500 euró

A támogatásból finanszírozható:

  • Elsődlegesen új zöldövezet kialakítására vagy a már meglévők revitalizációjára (virágok, bokrok, fák ültetése),
  • pihenőhelyek kialakítására vagy bővítésére a faluban (pl. padok, szemétkosarak kihelyezése),
  • a helyi turizmus támogatására (legalább kétnyelvű információs táblák kihelyezése a faluban).

pályázati kérvények leadási határideje:

2018. augusztus 20.

(A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra).

A pályázat megvalósítása: 2018. augusztus 21. – 2018. november 30.

Az elszámolás határideje: 2018. december 14.

A pályázat beküldése a következőképpen lehetséges:

Levélben postacímünkre:

Kukkonia, o. z., Štúrova 1090/7,

929 01 Dunajská Streda

E-mailben: viragos [at] kukkonia.sk

A pályázatukhoz kérjük a következő dokumentumokat csatolják:

  • a szervezeti alapszabály fénymásolata
  • igazolás a jogi képviselő kinevezéséről
  • igazolás a statisztikai számjegy megállapításáról
  • igazolás a bankszámlaszám vezetéséről

A kérvény a www.kukkonia.sk weboldalról tölthető le!

 

Copyright © 2024 Somorjai