pondelok, 20. máj. 2024
IMG_5740

Historická budova Koruny už dostala nové okná

6.2.2020, 13:34
Slávka Gáborová

Práce na historickej Korune v centre mesta sa konečne rozbehli. Bývalý kláštor rehole Paulánov dlhé roky chátral a prebiehajúce práce vrátia budove život.

S rekonštrukciou objektu sa týka aj otázka nášho čitateľa.

„Na tabuli, ktorá povoľuje stavbu je uvedený dátum ukončenia stavby 03/2020. Rozsah rekonštrukcie je popísaný nasledovne: Rekonštrukcia 1 NP, fasády budovy a spevnených plôch. Je to zvláštne, nakoľko mesto tvrdilo že sa bude rekonštruovať celá budova, pričom tam malo byť kultúrne centrum mesta. Možno je rekonštrukcia rozdelená do viacerých etáp, neviem,“ pýta sa občan mesta.

S týmito otázkami sme sa obrátili na mesto. Podľa vysvetlenia je rekonštrukcia jednou z aktivít projektu "Modern Monasteries", ktorý bol podporený z programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cooperation.

IMG_5743

S realizáciou projektu sa síce začalo už začiatkom roku 2018 s plánovaným ukončením stavebných prác v marci 2020. Vzhľadom na kontrolu verejného obstarávania stavebných prác však došlo k zdržaniu. Čiastočná rekonštrukcia sa tak začala až koncom starého roka.

,,Na základe podpísanej zmluvy je ukončenie stavebných prác do 145 dní od odovzdania stavby,“ uviedlo mesto. Stavebné práce zahŕňajú obnovu fasády budovy zo strany ulice i nádvoria, revitalizáciu dvornej časti objektu, ako aj vybudovanie inžinierskych sietí prízemnej časti budovy.

„Obnova vnútorných priestorov sa uskutoční len na prízemí, kde podľa plánov bude mesto prevádzkovať informačné centrum, slávnostnú a výstavnú sieň,“ dodala radnice. Podľa nej samospráva nikdy netvrdila, „že sa bude rekonštruovať celá budova, a nikdy nebola prezentovaná informácia, že by v rekonštruovanej budove malo byť kultúrne stredisko.“

Na budove už bola odstránená vonkajšia fasáda a osádzajú sa okná. ,,Tie boli vyrobená na základe prototypu, ktorý bol odsúhlasený Pamiatkovým úradom Trnava," uviedlo mesto.

IMG_5746

Copyright © 2024 Šamorínčan