štvrtok, 29. feb. 2024
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie

Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie

5.10.2021, 07:49
www.samorin.sk
Mátyás Szinghoffer

Prvého októbra boli slávnostne odovzdané do užívania v priestoroch hasičskej zbrojnice nové garáže a obnovené nádvorie objektu hasičov v Šamoríne.

„Výstavba garáže a obnova nádvoria sa začala ešte za vedenia Imricha Farkasa a bola dovŕšená pod vedením veliteľa Ľudovíta Ürgeho“ – spomínal na slávnosti Alexander Kocsis, predseda zboru. Samotná garáž bola postavená a nádvorie bolo obnovené dobrovoľníckou prácou hasičov, zásahové vozidlo Dennis Sabre bolo tiež úplne obnovené a nanovo vybavené. Odovzdali sa aj dve vysokovýkonné kalové čerpadlá kúpené spoločne mestom a dobrovoľnými hasičmi.

Členov zboru a  hostí zo Slovenska a z Uherského Brodu (Česká republika) privítali primátor Csaba Orosz, viceprimátor Gábor Veres a členovia mestského zastupiteľstva. Medzi hosťami boli aj Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR, plukovník Vojtech Valkovič, riaditeľ Hasičského a záchranného zboru TTSK, major a riadiaci pracovník Martin Fulajtár, podplukovník Štefan Lelkes, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ Dunajská Streda a tiež generál Jenő Czajlik, tajomník Územnej organizácie DPO SR.

Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín (DHZ Šamorín) je najstaršou šamorínskou organizáciou a zároveň patrí k organizáciám s najväčším členstvom. Vďaka doterajšiemu vedeniu a podpore mesta podávajú členovia DHZ vynikajúci výkon aj v celoslovenskom meradle – konštatoval Vendelín Horváth. Zbor vzniknutý pred 148 rokmi venuje zvláštnu pozornosť rozšíreniu budovy hasičskej zbrojnice a modernizácii technického vybavenia a vozového parku.

Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Hasiči si slávnostne prevzali nové garáže a nádvorie
Copyright © 2024 Šamorínčan