sobota, 25. máj. 2024
prijímačky

Gymnázium vyhlásilo II.termín prijímacieho konania na 4-ročnom štúdiu

10.6.2020, 08:13
Gymnázium M. R. Štefánika

Z dôvodu nenaplnenosti triedy  po I. termíne prijímacieho konania vyhlasuje  riaditeľka školy konanie II. termínu prijímacieho konania.

POČET VOĽNÝCH MIEST :  8

Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov

  • Zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku na tunajšiu školu do 19.júna 2020  osobne, poštou, elektronicky. Prihlášku vyplní príslušná základná škola, ktorú uchádzač navštevuje.
  • Termín prijímacieho konania : od 20.júna 2020 do 23.júna 2020
  • Rozhodnutie o prijatí / neprijatí uchádzača zašle riaditeľka gymnázia zákonnému zástupcovi uchádzača do 25. júna 2020.

Zákonný zástupca uchádzača môže doručí  záväzné potvrdenie o ne/nastúpení žiaka na štúdium na tunajšiu školu do 30.júna 2020  osobne, poštou, elektronicky.

Copyright © 2024 Šamorínčan