piatok, 24. máj. 2024
Gymnázium má v pláne rekonštruovať športový areál

Gymnázium má v pláne rekonštruovať športový areál

6.5.2021, 14:00
Gymnázium M. R. Štefánika

Počas našej diskusie Občan sa pýta: Investície pre lepší život v Šamoríne prišla aj otázka ohľadom revitalizácie športového areálu na Gymnáziu M. R. Štefánika. Keďže stredné školy nepatria pod správu mesta, zostala táto otázka nezodpovedaná. O odpoveď sme požiadali riaditeľku gymnázia PaedDr. Editu Lysinovú.

 

Odpoveď:

Veľmi radi by sme revitalizovali športový areál školy.  Problém je - ako vždy- vo financiách. Plán revitalizácie máme  vypracovaný  spred niekoľkých rokov v spolupráci s vtedajším RZ, avšak kvôli financiám sa nerealizoval. Skúšali sme aj eurofondy (asi 3-4 roky dozadu), neúspešne. Začiatkom marca tohto roku sme dostali tento e-mail:

Odbor školstva sumarizuje pre potreby programového obdobia 2021-2027 kľúčové projekty zo škôl. V prípade, že máte takýto projekt prosíme identifikovať kľúčové projekty Vašej školy s uvedením finančnej alokácie aspoň kvalifikovaným odhadom , resp. požiadavky týkajúce sa  modernizácie vzdelávacieho procesu na inovatívny výchovno-vzdelávací systém a modernizácii technického vybavenia škôl, ich budov a súvisiacej infraštruktúry, podpora iných foriem vzdelávania , inkluzívneho vzdelávania.

Reagovali sme požiadavkou na opravu bežec.dráhy a doskočiska. Nevieme zatiaľ, keďže sme nedostali žiadnu spätnú odpoveď, či vôbec našu požiadavku zaradili.

V téme obnovy športovísk sme otvorení na akúkoľvek spoluprácu aj s mestom, lebo by sme aj v budúcnosti ( a po prípadnej spolupráci ešte viac) umožnili aj verejnosti využívať naše športoviská v čase mimo vyučovania.

Copyright © 2024 Šamorínčan