pondelok, 15. apr. 2024
Fond na rozvoj Trnavského kraja rozdelí ďalších 150.000 eur

Fond na rozvoj Trnavského kraja rozdelí ďalších 150.000 eur

19.8.2021, 11:18
TTSK

Do 31. augusta sa môžu záujemcovia uchádzať o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Kraj rozdelí v druhom kole prideľovania dotácií sumu 150.000 eur, podľa predsedu Jozefa Viskupiča je cieľom prispieť na projekty s nadregionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným rozmerom. Minimálna výška grantu je 10.000 eur.

V prvej polovici roka bolo zo 72 už predložených projektov vybraných 12 najlepších, ktoré boli z fondu podporené sumou od 12.000 do 60.000 eur. „Celkovo 300.000 eurami boli podporené projekty, aktivity, ako napríklad rekonštrukcia synagógy v Šaštíne-Strážach, rozvoj vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v Trnave, realizácia vodozádržných opatrení v parku v Kráľovom Brode či projekt neformálneho vzdelávania stredoškolákov," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Fond bol zriadený ako nástroj na podporu organizácií a ich aktivít, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál. "Aj v druhom kole výzvy sa zameriavame na finančnú podporu väčších iniciatív a akcií s výnimočným prínosom pre obyvateľov a návštevníkov Trnavského kraja,“ uviedol Viskupič s tým, že môže ísť o oblasti všeobecného rozvoja regiónov, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Vítané sú nápady a návrhy inovatívnych riešení, zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch kraja. Príspevok z fondu je určený aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou alebo adaptáciou na zmenu klímy.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá, či právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobnosť na území kraja, respektíve poskytujú služby jeho obyvateľom. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na stránke www.trnava-vuc.sk.

Copyright © 2024 Šamorínčan