utorok, 16. apr. 2024
fc stk

FC ŠTK 1914 Šamorín: Nelogické rozhodnutie zastaviť šport

15.10.2020, 07:13
stksamorin.sk

S veľkou dávkou sklamania sme my v klube FC ŠTK 1914 Šamorín, ale aj naprieč celým športovým spektrom, sledovali obsah nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. októbra 2020, ktorým vstúpil do platnosti zákaz konania hromadných športových podujatí od 15.10.2020. Aj my, ako klub, združujúci viac ako 200 športujúcich detí, vnímame vysoko negatívne, že týmto deťom bude zamedzené pokračovať v činnosti, ktorá má preukázateľne pozitívny vplyv na zdravotný a spoločenský stav obyvateľstva a v rámci jej vykonávania doteraz neboli zaznamenané výrazné prípady šírenia sa nákazy.

Ešte s väčším prekvapením sme sa oboznámili s obsahom nariadenia z pohľadu profesionálneho športu. Výnimku zo zákazu dostali profesionálne súťaže piatich najrozšírenejších športov na Slovensku. Zároveň však bolo upresnené, že na základe tejto výnimky môžu pokračovať len najvyššie súťaže futbalu, hokeja, volejbalu, hádzanej a basketbalu.

Prečo medzi nimi nie je druhá futbalová liga? Možno ostalo tvorcom nariadenia skryté, že drvivá väčšina športovcov, trénerov či realizačného tímu, pôsobiacich v druhej futbalovej lige, funguje v režime profesionálov. Inak povedané, výkon ich činnosti v prospech druholigového klubu je ich jedinou zárobkovou činnosťou, či už v režime zamestnancov, alebo SZČO, a teda nie sú v očiach zákona odlišní od profesionálov v najvyššej futbalovej súťaži.

Futbalové kluby druhej ligy, ako ich zamestnávatelia, vyvinuli v mnohých prípadoch až nadľudské úsilie, aby udržali svoju existenciu a prácu pre všetkých zamestnancov už počas prvej vlny pandémie COVID-19. A to napriek tomu, že sme nedostali žiadnu finančnú pomoc od štátu, stratili množstvo sponzorov či príjmy zo vstupného. V našom klube, rovnako ako v mnohých ďalších, sme nemohli vykonávať našu činnosť od marca až do začiatku augusta, popri tom sme riadne hradili svoje záväzky voči hráčom, trénerom a tretím osobám. Po niečo vyše dvoch mesiacoch po reštarte musíme svoju činnosť prerušiť opäť, bez vidiny akejkoľvek kompenzácie.

Nielen my v klube si kladieme otázku, na základe akých kritérií sa obmedzuje činnosť druhej futbalovej ligy, ak iné profesionálne športové súťaže dostali výnimku. Domnievajú sa kompetentní, že pozastavením druhej ligy neutrpí zamestnanosť? Pätnásť druholigových klubov vytvára porovnateľné počty pracovných miest s ďalšími profesionálnymi súťažami, ktoré sa zmestili do výnimky. Existenčné problémy, do ktorých sa jednotlivé kluby môžu dostať, navyše môžu spôsobiť, že tisícky mladých nebude mať po uvoľnení pandemických opatrení kde športovať. Je v očiach kompetentných druhá liga menej zaujímavá z hľadiska dosahovania športových výsledkov? Počas ostatného asociačného termínu sa v reprezentačných výberoch Slovenska do 19, 20 a 21 rokov predstavilo 27 (!) futbalistov, ktorí zasiahli do prebiehajúcej sezóny druhej ligy. Jej zastavením teda môže utrpieť aj športová reprezentácia Slovenska vo svete. Je vari riziko nakazenia sa vyššie v rámci druhej ligy? Všetky druholigové kluby, v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom sú takisto pripravené znášať najprísnejšie hygienické opatrenia, vrátane pravidelného testovania zúčastnených, aby sa tak mohla dohrať jesenná časť sezóny, hoci bez divákov.

Ak existujú objektívne dôvody, hoci nám skryté, prečo druhá najvyššia futbalová súťaž nemôže pokračovať, je na mieste spolu s rozhodnutím o jej zastavení predstaviť spôsob jej zaradenia do kompenzačných mechanizmov, do ktorých doteraz, nie z vlastnej viny, nebola zaradená. Udržanie status quo môže mať totiž za následok, že kluby, ktoré vytvárajú pracovné miesta, kluby, ktoré vytvárajú priestor pre zlepšovanie zdravotného stavu mládeže a celej spoločnosti prostredníctvom športu, kluby, ktoré vychovávajú hráčov pre športovú reprezentáciu Slovenska vo svete, nebudú schopné ekonomicky udržať svoje fungovanie.

Na základe uvedeného preto žiadame kompetentných, aby zvážili implementáciu pandemických opatrení, týkajúcich sa športu, v jej súčasnej podobe, ktorú z pohľadu druhej futbalovej ligy považujeme za diskriminačnú. Zároveň sme pripravení poskytnúť akúkoľvek súčinnosť vo vzťahu k zmierňovaní dopadov spomenutých opatrení, aby šport mohol pokračovať vo svojich pozitívnych dopadoch na spoločnosť.

Ing. Norbert Csutora – majoritný vlastník FC ŠTK 1914 Šamorín, člen predstavenstva Asociácie klubov II. futbalovej ligy

Copyright © 2024 Šamorínčan