piatok, 19. apr. 2024
Environmentálna výchova v Šamoríne

Environmentálna výchova v Šamoríne

7.9.2021, 13:00
Lea Fašangova
www.samorin.sk

Budovu rekonštruovanej Koruny využije mesto v rámci nového projektu environmentálnej výchovy.

Mesto Šamorín v auguste otvorilo pre verejnosť budovu bývalého paulánskeho kláštora, rekonštruovanej podporou Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko. a v blízkej budúcnosti tu budú prebiehať aj aktivity environmentálnej výchovy.

V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova”, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Maďarsko sa tu vytvorí miestnosť pre workshopy v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Počas leta budú organizované 2 x týždenné tábory podobného zamerania aj za účasti mladých z Mosonmagyaróváru. Pre verejnosť bude zaujímavá aj výstava „Dunaj na okolí Šamorína“, ktorá bude inštalovaná taktiež v Korune.

Učebné pomôcky nakúpené v rámci projektu budú aj v budúcnosti využívané žiakmi miestnych základných škôl.

Mesto Šamorín je zakladateľom Natúrparku Žitný ostrov a v projekte bude užitočným partnerom organizácií, ktoré sa tejto téme venujú dlhodobo: Národný park Fertő-Hanság, Natúrpark Szigetköz, Združenie Pisztráng, Mesto Mosonmagyaróvár, resp. RRA Šamorín. Vďaka plánovaným aktivitám projekt prispeje aj k rozvoju činnosti Natúrparku Žitný ostrov.

Mesto Šamorín je v projekte podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja čiastkou 48 563,47 €.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Lea Fašangova - projektová manažérka,
E-mail: lea.fasangova [at] samorin.sk , Telefón: + 421 908 703 682, web: samorin.sk
 

Copyright © 2024 Šamorínčan