pondelok, 15. apr. 2024
Environmentálna výchova na Žitnom ostrove

Environmentálna výchova na Žitnom ostrove

6.9.2021, 13:00
RRA Šamorín

Podujatia environmentálnej výchovy organizuje RRA Šamorín v nasledujúcich 2 rokoch pre školy a škôlky Žitného ostrova.

V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova”, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko RRA ponúka 3 typy podujatí. Spoznanie prírody lužných lesov umožňí 24 lektorovaných vodáckych túr v dunajských ramenách a v Malom Dunaji. Tradičné remeslá, založené na zdrojoch dunajskej prírody má za cieľ 20 interaktívnych workshopov o ryžovaní zlata a práce vodných mlynárov. V 30 škôlkach regiónu predstavia environmentálne cvičenie pre najmenších, akreditované partnerom projektu Natúrparkom Szigetköz.

Na projekte sa zúčastnia partneri, ktorí už roky spolupracujú v tejto oblasti. Na maďarskej strane Národný park Fertő- Hanság (sem patrí aj CHKO Szigetköz), Združenie Pisztráng, Natúrpark Szigetköz a Mesto Mosonmagyaróvár, kým na slovenskej strane okrem RRA Mesto Šamorín.

Vďaka projektu sa ďalej zdokonalí spolupráca medzi Žitným ostrovoma Szigetközom v oblasti environmentálnej výchovy. Zaujímavosťou je, že na základe dobrého príkladu zo Szigetközu bol na jeseň minulého roka založený Natúrpark Žitný ostrov za účasti 16 podunajských obcí a rôznych organizácií a aktivity projektu prispejú aj k rozvoji tejto organizácie.

V prípade RRA Šamorín je projekt podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja čiastkou 26 116,59 €.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Lajos Tuba Lajos projektový manažér
E-mail: tuba [at] foruminst.sk, Telefón: + 421 905 233 989, Webovská strana: rrasamorin.sk

rra fond

Copyright © 2024 Šamorínčan