utorok, 26. okt. 2021 - Demeter

Edita Lysinová: Dnes určite nevyhoríme

20.10.2020, 15:00
Galina Sándorová

Šamorín je plný zaujímavých a inšpirujúcich ľudí. V duchu nášho hesla „Baví nás tu žiť“ sme sa rozhodli týchto ľudí osloviť a priniesť  Vám rozhovory s nimi na našich stránkach. Budeme radi, ak vás ich príbehy zabavia, prípadne v niečom inšpirujú. Všetky rozhovory nájdete na hornej lište našej stránky, kde je vytvorená rubrika ROZHOVORY a môžete sa k nim hocikedy vrátiť.

Minulú nedeľu ústredný krízový štáb rozhodol, že stredné školy už od nasledujúceho pondelka prejdú na dištančné vzdelávanie. „Naša škola na rozdiel od jari už bola pripravená na online vzdelávanie a mali sme premyslené aj to, ako ho zrealizovať,“ hovorí riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika Edita Lysinová.

Učitelia dostali notebooky. V Čechách

Gymnázium má dvadsaťdva učiteľov, z ktorých iba dvaja učia len tie ročníky, ktoré sa dnes vzdelávajú dištančne. Všetci ostatní pedagógovia majú hodiny aj v nižších ročníkoch na osemročnom gymnáziu, kde deti chodia stále do školy. „Učíme kombinovane, to znamená, že napríklad učiteľ odučí jednu hodinu prezenčne, ale o päť minút sa mu už začína online hodina. Je veľmi náročné prepínať medzi rôznymi metódami, navyše si musíme držať palce, aby fungovalo wifi,“ vysvetľuje Edita Lysinová. Budova gymnázia je rozľahlá a nie všade je dobrý signál. „Momentálne platí, že v tomto školskom roku musia učitelia dištančne učiť z pracoviska, z domu môžu pracovať len vo výnimočných prípadoch, napríklad keď sú v karanténe. Niektorí učitelia majú dobrý signál aj v kabinete, iní sa usadili v prázdnych triedach,“ hovorí riaditeľka a pochváli žiakov, že sú disciplinovaní a na online hodiny sa hlásia. V prvej vlne drvivá väčšina učiteľov používala vlastné počítače a vlastné dáta. „Neviem o prípade, že by si učiteľ pýtal od štátu kompenzáciu za použitie vlastných dát. Celé roky sa nikto nestaral o to, či sú učitelia vybavení výpočtovou technikou, či majú školy kvalitný internetový signál. Dnes už sú snahy pomôcť učiteľom s vybavením, no ak to porovnáme s Českom, kde v lete všetci učitelia dostali ako povinné vybavenie notebook, tak výrazne zaostávame. Žiada sa od nás, aby sme učili moderne, aby sa žiaci naučili bezpečne sa pohybovať na sieti a rozlišovať hoaxy, no nie sú na to vytvorené materiálne podmienky. Doteraz sme počítače nakupovali z prostriedkov rodičovského združenia alebo z vlastných príjmov školy. Preto ma potešila aktuálna správa, že sa vďaka nášmu zriaďovateľovi už distribuujú finančné prostriedky aj na nákup notebookov pre časť pedagógov,“ vysvetľuje Edita Lysinová.

Humanitný a prírodovedný týždeň

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií už dlhodobo upozorňuje aj na to, že školám chýbajú správcovia siete. „Na hodinách informatiky musí žiak sedieť pred počítačom sám, čo je skvelé, no potrebujeme človeka, ktorý sa o techniku a softvér aj odborne stará. Na každej škole to robí učiteľ informatiky, ale jeho primárnou úlohou je výchovno-vzdelávacia činnosť. Nehovoriac o tom, že dnes sa na správcu siete kladú úplne iné požiadavky. Zdá sa, že už aj v tejto oblasti svitá na lepšie časy,“ vyjadrí nádej riaditeľka gymnázia a dodá, že škola na základe jarných skúseností teraz v online vzdelávaní zaviedla humanitný a prírodovedný týždeň. „Nie je vhodné, aby žiaci celé dni trávili pred počítačom, preto sa jeden týždeň učia online humanitné predmety a z prírodovedných predmetov im posielame úlohy a prípravy a nasledujúci týždeň sa to vymení. Po dvoch týždňoch tento spôsob výučby vyhodnotíme a uvidíme, či sa osvedčil, či ho bude treba modifikovať alebo vymyslieť niečo iné. Očakávame aj pripomienky a postrehy rodičov, ktorí nám aj v prvej vlne veľmi pomohli, keď učiteľom odporúčali rôzne aplikácie a radili im, ako ich využívať. Dnešná situácia je náročná pre rodičov i žiakov, ale aj pre učiteľov. Treba si uvedomiť, že výsledky pri dištančnom vzdelávaní nikdy nebudú také ako pri osobnom kontakte. Veľmi si však prajem, aby sme z podmienok, ktoré máme k dispozícii, vyťažili čo najviac,“ nádeja sa riaditeľka gymnázia.

Fyzika je krásny predmet

Škola dostala od svojho zriaďovateľa, Trnavského samosprávneho kraja, dve zásielky rúšok pre všetkých zamestnancov a štítov pre učiteľov. V škole problém s nosením rúšok nie je, deti ich disciplinovane nosia. V uplynulom školskom roku boli na gymnáziu len administratívne maturity, to znamená, že každý žiak bol s ponúknutou známkou spokojný a prezenčné maturity sa nekonali. „V škole máme tradíciu rozlúčky s maturantmi, na ktorej tých najlepších aj odmeňujeme. Je mi veľmi ľúto, že vlaňajší maturanti boli o túto slávnosť ukrátení, lebo boli veľmi šikovní, mali výborné výsledky a bola to jedna z tried, ktorá by si to bola zaslúžila,“ spomína riaditeľka, ktorá si v prvej vlne zvykla na prázdnu školu. „Teraz je škola poloplná, väčšinu malých žiakov máme na prízemí a niekedy vedia urobiť taký virvar, akoby tu boli všetci,“ smeje sa Edita Lysinová, ktorá má vyštudovanú matematiku a fyziku. „Dvadsať rokov učím už len fyziku, keďže od roku 2000 som vo vedení školy a mám znížený úväzok. Fyzika je nádherný predmet, v ktorom sa na príkladoch zo života dajú krásne vysvetliť fyzikálne zákonitosti nášho sveta. Od bežných javov sa dostávame k definíciám, vzorcom či fyzikálnym zákonom. Vo fyzike sa vyžívam a učím ju veľmi rada. V administratíve je vždy plno nových predpisov, ktoré ma zdravo naštvú, ale v triede na tieto problémy vždy zabudnem. Snažím sa o to, aby deti boli súčasťou hodiny, aby trieda nepôsobila ako fototapeta, aby sme sa spoločne aj zasmiali. Dávam však pozor, aby sme nepadli do druhého extrému, že o nič nejde,“ vyznáva sa Edita Lysinová.

Až raz budem riaditeľkou

Edita Lysinová je absolventkou šamorínskeho gymnázia a už počas vysokoškolského štúdia na ňom praxovala. Dnes je v škole služobne najstaršia, učí v nej 31. školský rok. „Prešla som si tu všetkým, bola som žiačka, praktikantka, radová učiteľka, zástupkyňa a dnes som riaditeľka. Na každej stretávke mi spolužiaci pripomínajú, že som pri akejsi príležitosti vyhlásila, že raz budem v tejto škole riaditeľkou. Pamätám si mnoho vecí, ale takéto svoje vyhlásenie si nepamätám. Bodaj by sa mi takto splnili všetky priania,“ smeje sa riaditeľka, ktorej cieľom je dokázať, že aj na „vidieku“ môže fungovať kvalitná škola. Má koronakríza aj nejaké pozitíva? „Veľmi príjemné bolo zistenie, že deti sa chceli vrátiť do školy. Všetkým chýbala škola ako miesto, kde sa stretávajú s tými, s ktorými sa cítia dobre. Zistili sme, že hoci si každý z nás túži doma oddýchnuť, no po čase nám začne chýbať spoločnosť druhých a sociálny kontakt. Ako učitelia sme sa naučili pracovať s rôznymi aplikáciami a osvojili sme si nové spôsoby výučby. Zistili sme, že sme šikovní, že sa dokážeme popasovať s novými výzvami. Táto hektická doba má jedno pozitívum: človek nemôže vyhorieť, lebo vždy príde niečo, s čím nerátal a čo treba rýchlo vyriešiť,“ uzatvára rozhovor riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika Edita Lysinová.

Copyright © 2021 Šamorínčan