štvrtok, 25. júl. 2024
Dunajbus má ročne prepraviť zo Šamorína do Bratislavy viac ako milión ľudí

Dunajbus má ročne prepraviť zo Šamorína do Bratislavy viac ako milión ľudí

16.1.2019, 04:00
www.etrend.sk

Pravidelnou vodnou osobnou dopravou po Dunaji – Dunajbus medzi Kyselicou, Vojkou na Dunaji, Šamorínom a Bratislavou by sa malo ročne prepraviť asi 1,2 milióna cestujúcich. Kyvadlovou dopravou by sa mal využiť potenciál Dunaja pre vnútrozemskú vodnú dopravu a zároveň čiastočne odľahčiť preťažené cestné komunikácie najmä v rannej a poobednej dopravnej špičke. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Navrhovateľom projektu je Pro Danubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji. Dunajbus bude zameraný najmä na rýchlu dopravu obyvateľov dochádzajúcich za prácou alebo štúdiom do Bratislavy.

 „Na trase navrhovanej činnosti pre Dunajbus dôjde k vybudovaniu nových plávajúcich prístavísk, ktoré budú slúžiť ako zastávky s prístreškom (prístavisko Bratislava – Devín, prístavisko Bratislava – Petržalka, prístavisko Vojka nad Dunajom) a časť ako zastávky s občerstvením (prístavisko Bratislava – River Park a prístavisko Bratislava - Eurovea),“ píše sa v zámere.

Novovybudované prístaviská budú začlenené k existujúcim prístaviskám v Čunove, Hamuliakove a Šamoríne, čím vznikne podľa predloženej dokumentácie na Dunaji osem zastávok pre Dunajbus.

Prístaviská majú podľa združenia poskytovať vhodné podmienky pre pristávanie lodí a pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich plavidiel plánovanej osobnej lodnej dopravy. Neďaleko od prístaviska v Hamuliakove bude zriadené Depo-zimný prístav, v ktorom sa budú nachádzať lode v čase nepriaznivých poveternostných a hydrologických podmienok pre plavbu a v čase mimo prevádzky.

Prístaviská budú podľa zámeru zriadené ako plávajúce pontóny. Časť prístavísk bude len vo forme prístreškov a časť vo forme uzatvorenej čakárne s možnosťou občerstvenia. Predpokladané začatie výstavby je v roku 2021 a celkové náklady stavby sa očakávajú na úrovni zhruba 60 miliónov eur.

Do centra za 25 minút

Plavidlo použité pre Dunajbus bude plavidlo typu katamarán s kapacitou približne 100 cestujúcich. „Plavidlo nie je v súčasnosti naprojektované, jeho stvárnenie bude predmetom ďalších projekčných prác, v súčasnosti sú zadefinované základné charakteristiky plánovaného plavidla,“ píše sa v predloženom zámere.

Na pravidelnom prímestskom lodnom spojení Šamorín – Bratislava – Šamorín sa ročne očakáva 1 074 060 prepravených cestujúcich. Na trase Bratislava – Devín – Bratislava spolu ročne 149 280 cestujúcich a na spojení Šamorín – Vojka nad Dunajom – Šamorín ročne spolu 32 400 prepravených.

Plavba napríklad z Hamuliakova do centra Bratislavy by mala trvať približne 25 minút. Plánovaná je aj výstavba dvoch parkovísk. Jedno parkovisko sa bude nachádzať pri prístavisku v Hamuliakove a druhé pri prístavisku v Šamoríne.

Ministerstvo dopravy koncom roka 2018 posunulo vpred prípravu projektu Dunajbus. Rezort totiž podpísal zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 200 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na štúdiu realizovateľnosti, ktorá je nutnou podmienkou realizácie projektu. Dôležitá štúdia pre ďalšie napredovanie projektu má byť podľa ministerstva hotová vo februári 2019.

Copyright © 2024 Šamorínčan