sobota, 20. júl. 2024
Do súťaže Ekologický čin roka sa dá prihlásiť do konca februára

Do súťaže Ekologický čin roka sa dá prihlásiť do konca februára

29.12.2021, 14:22
TASR

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia.

Do 11. ročníka súťaže Ekologický čin roka, ktorú vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK), je možno prihlásiť projekty do konca februára 2022. Krajská samospráva v nej oceňuje jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k zlepšeniu životného prostredia v uplynulom roku, informoval o tom komunikačný odbor TTSK.

„Táto súťaž je príkladom, ako spoločnými silami robíme z Trnavského kraja zelený kraj. Za dekádu súťaže sme ocenili desiatky žiakov, dobrovoľníkov či predstaviteľov samospráv. Želám si, aby sa do nového ročníka zapojili ďalší, ktorým záleží na ochrane a tvorbe nášho životného prostredia i na upevňovaní environmentálneho povedomia,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia. Za ekologický čin možno považovať aktivity, ako dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu odpadu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia alebo organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou. Termín ukončenia realizácie súťažného projektu je do konca roka 2021.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje kraj od roka 2010. V jubilejnom desiatom ročníku bol ocenený napríklad Klub slovenských turistov Tesla Piešťany za projekt obnovy studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci. Vyzdvihnutá bola aj práca dobrovoľníkov z Trnavy a Senice, ktorí zbierali odpad v prírode, alebo Poľovnícka organizácia Šamorín za výsadbu stromov v okolí mesta.

TTSK informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo na stránke Zeleného kraja na sociálnej sieti.

Copyright © 2024 Šamorínčan