nedeľa, 14. apr. 2024
Do nového školského roka

Do nového školského roka

2.9.2021, 08:35
www.samorin.sk

Vzhľadom na to, že tradičné slávnostné otvorenie školského roka sa kvôli protipandemickým opatreniam nemôže konať ani tento rok, rodičom a žiakom prinášame príhovor Mgr. Štefana Vajasa, vedúceho školského úradu v Šamoríne takto netradične.

„Z príležitosti otvorenia nového školského roka na našich školách s úctou pozdravujem riaditeľov, pedagógov a zamestnancov našich škôl, taktiež každého škôlkara, školáka, rodiča, starého rodiča a zvlášť vítam aj našich prváčikov!

Milé deti!
Po dvojmesačných letných prázdninách sa začína nový školský rok. O Vaše letné zážitky sa celkom určite podelíte s ostatnými. Pre nás bolo počas prázdnin najdôležitejšie to, aby sme v septembri mohli začať v čiastočne alebo celkom obnovených učebniciach alebo budovách.

Milí rodičia!
V mene našich pedagógov Vám môžem sľúbiť, že v súlade s cieľmi výchovno-vzdelávacej práce urobia Vaše deti na kľukatej ceste k dospelosti všetko, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Poprosím Vás o pomoc a podporu pre tento náš spoločný cieľ.

Milí učitelia!
Prajeme Vám úspešný a bezproblémový školský rok aj v týchto neistých a nevypočítateľných časoch.

Milí deviataci!
Vy ste na našich školách tí najväčší, tí, čo sa z detí dostali najďalej. Prosíme Vás, buďte hrdo dobrým príkladom a staňte sa ľuďmi, na ktorých je vždy spoľahnutie.

Milí prváčikovia!
Dnes ste iste Vy tí najmenej trpezliví. Nové prostredie je pre Vás zatiaľ neznáme, ale s pomocou pani učiteliek sa stanete samostatnými a úlohy budete schopní riešiť si aj sami bez pomoci. Staňte sa takými školákmi, na ktorých môžu byť právom hrdí nielen pedagógovia, ale najmä Vaši rodičia. Prajeme Vám veľa úspechov a zároveň rozprávkové zážitky v škole!”

Copyright © 2024 Šamorínčan