streda, 19. jún. 2024
Dnes je posledný deň na sčítanie

Dnes je posledný deň na sčítanie

31.3.2021, 07:20
Peter Gábor

Dnes sa povinné sčítanie končí. Pokračovať bude už len asistované sčítanie. Za nesplnenie povinnosti môžete dostať pokutu 25 až 250 eur.

Od 1. apríla do konca októbra sa môžu sčítať tí, ktorí na to potrebujú pomoc asistenta. V Šamoríne budete môcť navštíviť kontaktné miesta vytvorené na prízemí Mestského úradu a v priestoroch Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho, kde vám s vyplnením formulára pomôžu asistenti. Obyvateľ môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ale len v prípade, že je ťažko chorý alebo telesne postihnutý. Ten ho po dohodnutí presného termínu navštívi priamo doma. Mobilní asistenti budú povinní preukázať sa platným dokladom.

Elektronický sčítací formulár od začiatku sčítania obyvateľstva, teda od polovice februára, vyplnilo 81 percent obyvateľov SR. To predstavuje 4 557 000 sčítaných osôb. Po piatich týždňoch sčítania má Slovensko obce a mestá, kde sčítanie excelentne napreduje, ale aj obce a mestá, ktoré sa budú musieť sústrediť na zabezpečenie asistovaného sčítania, aby mohli hovoriť o úspešnom sčítaní.

Sčítať sa ešte môžete na stránke scitanie.sk.

Využite posledný deň a sčítajte sa! Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta mestom od 25 do 250 eur. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Copyright © 2024 Šamorínčan