sobota, 20. júl. 2024
navrat do škôl

Deti sa vrátili do škôl a škôlok. Všetko prebehlo bez problémov

2.6.2020, 13:00
mesto Šamorín
ilustr.obrázok

V Šamoríne bol výchovno-vzdelávacia práca obnovená v ôsmich škôlkach a na troch základných školách. Do škôl sa vrátilo približne 75 až 80 percent žiakov 1-5. ročníkov.

402 žiakov zasadlo do lavíc Základnej školy Mateja Bela, 186 do lavíc ZŠ Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským, kým na Základnej škole v Mliečne prebehol „reštart“ vyučovania s počtom žiakov 65. Zo 750-ich škôlkarov sa vrátila do materských škôl približne polovica – 45 detí do MŠ Školská, 26 do MŠ na ul. Márie,  51 do MŠ Veterná, 25 do MŠ Polovnícka, 60 do MŠ na Dunajskej ulici, 36 do MŠ na Gazdovskom rade a 13 detí do MŠ v Mliečne.

V školách prebieha práca s maximálnym počtom 20 žiakov v skupine, kým v škôlkach sa vytvorili max. 15-členné skupinky, styk jednotlivých skupín minimalizovali. Podľa usmernení ministerstva školstva prebieha časť vyučovania na vonkajších priestranstvách.

Zabezpečenie podmienok znovuotvorenia materských škôl a obnovenia vyučovania pre žiakov 1-5. ročníka základných škôl bol náročný aj pre zriaďovateľa. V niektorých inštitúciách sa ešte aj včera dezinfikovalo.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom za rešpektovanie bezpečnostných a preventívnych opatrení.

Copyright © 2024 Šamorínčan