utorok, 16. apr. 2024
Denník N: Odborníčky sa obávajú zamorenia Žitného ostrova

Denník N: Odborníčky sa obávajú zamorenia Žitného ostrova

29.1.2020, 04:47
Denník N
ilustračné

V lokalite Žabí majer sme s expertmi zobrali vzorky a dali ich analyzovať. Testovanie vzoriek vody financoval Fond investigatívnej žurnalistiky.

Je piatok, koniec novembra. Na víkend už hlásia teploty pod nulou, a tak združenie Za našu vodu ide odobrať vzorky vody do bratislavskej časti Žabí majer, ešte kým začne mrznúť. Zisťujeme, či sú vo vode v tejto oblasti nebezpečné látky. Vzorky odoberá pracovník laboratória, ktoré bude vodu analyzovať.

Reportáž priniesol Denník N.

Na mieste začína padať dážď so snehom. Okamžite po otvorení dverí do auta prenikne ostrý štipľavý zápach podobný pachom na benzínovej pumpe.

Prečo práve Žabí majer na okraji Bratislavy? Pretože môže byť druhou Vrakuňou – teda miestom s podzemnou vodou znečistenou toxickými látkami. Podobne ako v prípade okolia vrakunskej skládky, aj tu je stará skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova s nebezpečnými látkami. Navyše, do blízkosti tohto miesta siahajú aj časti samotných starých chemických závodov.

Odborníčky sa obávajú zamorenia Žitného ostrova

Prvú vzorku vody odoberáme z jarku kanála, ktorý tečie ďalej do Malého Dunaja. „Do tohto kanála tiež pritekajú vody z otvoreného jarku tečúceho paralelne s chemickými závodmi, ktorý pravdepodobne zberá odpadové vody z povrchu areálu bývalých závodov,“ hovorí Annamária Velič z OZ Za našu vodu, s ktorým Denník N pri odberoch spolupracuje. Tok ústi do Malého Dunaja.

Velič upozorňuje, že zamorenie môže ohroziť zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove.

Ministerstvo životného prostredia reaguje, že pitná voda nie je ohrozená. „Kontamináciu zdrojov pitnej vody na Žitnom ostrove možno otvorene vylúčiť,“ povedal hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák. Zdroje pitnej vody podľa neho nie sú v kontakte s povrchovou vodou z kanála, ktorý tečie do Malého Dunaja.

Podzemná voda podľa neho prúdi k Slovnaftu, dostáva sa k hydraulickej bariére rafinérie, odkiaľ ju odčerpávajú. „Zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove sú pod sprísneným režimom,“ vysvetľuje ďalej hovorca. „Navyše, v prípade kontaminácie zdrojov pitnej vody sa zdroje odstavia. To sme videli v prípade pesticídu atrazín pred dvomi rokmi,“ dodáva Ferenčák. Hovorí o prípade zamorenia pitnej vody v šiestich obciach na Žitnom ostrove, pre ktoré ich obyvateľom pred dvomi rokmi odstavili vodu.

Aj odborníčka na ochranu vody z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková sa obáva kontaminácie Žitného ostrova. „Kanál, o ktorom je reč, sa už od čias fungovania chemických závodov ľudovo nazýva „Smradľavka“ a už samotný názov naznačuje, čo sa doň vypúšťalo. Išlo o chemické odpadové vody z výroby a tiež dažďové splachy z areálu celej chemičky,“ povedala.

Práve z tohto kanála sme odoberali vzorky.

Keď v chemických závodoch vyrábali umelé vlákna, tiekli v ňom podľa Aleny Trančíkovej chemikálie z výroby polypropylénu. Keď vyrábali pesticídy, tiekli tam odpady z DDT (dichlórdifenyltrichlóretán), lindánu, atrazínu a podobne.

„To znamená, že celý areál chemických závodov a aj Smradľavka sú do hĺbky kontaminované jedovatými a karcinogénnymi látkami, ktoré vplyvom dažďa od vzniku chemických závodov vsakujú do podložia a znečisťujú podzemné vody. Smer prúdenia podzemných vôd bohužiaľ ide do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a kontaminuje ju,“ povedala Trančíková, vedúca odboru životného prostredia a environmentálnej politiky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Viac si môžte prečítať TU.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan