sobota, 13. júl. 2024
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deň otvorených dverí plný vôní, chutí a vianočných tradícií

17.12.2018, 08:24
HASOŠ

Blížiaci sa koniec roka je na Súkromnej hotelovej akadémii a SOŠ SD Jednota tradične venovaný  Dňu otvorených dverí a Vianočnej výstave. Tá tohtoročná výstava sa niesla v duchu heslaVianoce v krajinách Európskej únie.

Tematicky bola orientovaná na európske národné kuchyne. Záujemcovia o štúdium na našich školách i ostatní návštevníci si tak popri informáciách o učebných a študijných odboroch mali možnosť prezrieť ukážky talianskeho, francúzskeho, maďarského a slovenského slávnostného štedrovečerného stolovania a hodovania.

Súčasťou tohto dňa bola aj praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov 5. ročníka hotelovej akadémie. Skúsené a prísne oči majstrov odbornej výchovy a odborných učiteľov v priebehu celého dňa hodnotili tak prípravné práce, ako aj finálny výsledok slávnostných štedrovečerných  stolov.  Vianočnú výstavu okrem maturantov pripravovali aj všetky ostatné triedy na škole. Vďaka tomu sa  to len tak hemžilo nápadmi pre vianočný stôl. A tie si zaslúžili byť štýlovo uložené v etažéri naplnenom maškrtami, ktoré zaujali aj tých najväčších labužníkov.  Nesmieme zabudnúť ani na kreatívne nápady a vlastnoručne zhotovené ozdoby našich internátnikov pod vedením vychovávateliek z domova mládeže.

Tohoročný Deň otvorených dverí bol úspešný. Prekvapením bol záujem médií a zvýšený záujem rodičov budúcich prvákov, ktorí sa k nám prišli inšpirovať a informovať o možnostiach štúdia. Pozitívne je aj to, že o Deň otvorených dverí a vianočnú výstavu prejavili  záujem aj naši bývalí absolventi, dokonca si so sebou priviedli svojich mladších súrodencov či známych. Zaujímavosťou bolo aj to, že k nám  zavítali nielen šamorínski nadšenci, ale dokonca aj návštevníci zo vzdialenejších kútov Slovenska.

Myslíme si, že toto podujatie splnilo svoj účel. O jeho úspech sa pričinili hlavne majstri odborného výcviku, učitelia odborných predmetov a tiež učitelia cudzích jazykov. Veľkú zásluhu na propagácii Dňa otvorených dverí zohrala výchovná poradkyňa školy.

Sme radi, že sa nám podarilo osloviť návštevníkov a inšpirovať ich atmosférou nefalšovaných Vianoc, a to nielen slovenských. Naše poďakovanie patrí aj našich žiakom, ktorí priložili ruku k dielu, predviedli svoje zručnosti, čím ukázali, že odborné vzdelávanie na našej škole patrí k tým kvalitným.

Viac informácií o škole nájdete je jej webovej stránke.

logo_HASO

 

 

Deň otvorených dverí plný vôní, chutí a vianočných tradícií
Deň otvorených dverí plný vôní, chutí a vianočných tradícií
Deň otvorených dverí plný vôní, chutí a vianočných tradícií
Deň otvorených dverí plný vôní, chutí a vianočných tradícií
Copyright © 2024 Šamorínčan