štvrtok, 25. júl. 2024
Deň otvorených dverí netradične

Deň otvorených dverí netradične

10.12.2021, 09:07
HASOŠ

S cieľom spropagovať naše školy a osloviť žiakov končiacich ročníkov základných škôl sa Deň otvorených dverí na Súkromnej hotelovej akadémii a Súkromnej strednej odbornej škole SD Jednota Šamorín konal tento rok vo virtuálnom online priestore.

Žiaci končiacich ročníkov hotelovej akadémie a učebného odboru cukrár kuchár mali v tento deň možnosť ukázať všetko, čo sa počas svojho štúdia naučili.

V rámci obhajoby ročníkových prác mali žiaci hotelovej akadémie za úlohu prestrieť stoly a pripraviť jedlá na tému, ktorú si vylosovali. Na vianočnej výstavke sme tak mali možnosť obdivovať rozmanitosť v podobe súčasnej trendovej kuchyne či kuchyne našich predkov a okolitých národov.

Nezaostávali ani naši učni, ktorí predviedli dokonalosť vo svojom dvojodbore cukrár kuchár. Fotky a videá zachytávajú precíznosť ich práce s využitím najnovších trendov, k čomu nesporne dopomohla aj prax v renomovaných hoteloch, kde mohli počas svojho štúdia pôsobiť.

Tento rok boli do prípravy Dňa otvorených dverí okrem gastro odborov zapojení i žiaci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí ochotne podali pomocnú ruku a ukázali, že disponujú nielen vedomosťami v oblasti cestovného ruchu, ale aj cukrárskymi zručnosťami.

Priebeh celej akcie zachytávajúci samotnú prípravu i výsledné práce žiakov nájdete na našom novom školskom webe www.hasossamorin.edupage.org

Deň otvorených dverí netradične
Deň otvorených dverí netradične
Deň otvorených dverí netradične
Deň otvorených dverí netradične
Deň otvorených dverí netradične
Deň otvorených dverí netradične
Deň otvorených dverí netradične
Deň otvorených dverí netradične
Copyright © 2024 Šamorínčan