nedeľa, 16. jún. 2024
Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova

Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova

30.9.2021, 11:34
HASOŠ

Tento rok je to už po štyridsiaty druhýkrát, čo si svet 27. septembra pripomína význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva. Tento deň je známy ako Svetový deň cestovného ruchu.

Naša škola si tento deň pripomína už niekoľko rokov a pri tejto príležitosti organizuje so žiakmi manažmentu regionálneho cestovného ruchu (ďalej len MRCR) podujatie pre pozvaných hostí, tentoraz pre žiakov a učiteľov dunajskostredskej základnej školy Smetanov háj. Témou tohtoročného Dňa cestovného ruchu bolo zviditeľnenie regiónu Žitný ostrov. Hostiteľmi podujatia boli študenti 3. ročníka MRCR, ktorí si pripravili zaujímavé prezentácie na tému vody Žitného ostrova či zaujímavosti žitnoostrovského regiónu. Do hľadáčika sa dostal aj Šamorín a Dunajská Streda, ktorá je atraktívna aj ako mesto športu a najmä futbalu. Pridanou hodnotou podujatia bolo pohostenie vo forme bufetových stolov a rôzne súťaže.

Veríme, že sa nám podarilo naplniť očakávania návštevníkov a zároveň spropagovať náš študijný odbor zameraný na cestovný ruch. 
    

Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova
Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova
Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova
Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova
Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova
Deň cestovného ruchu zameraný na zvyky a tradície Žitného ostrova
Copyright © 2024 Šamorínčan