štvrtok, 23. máj. 2024
Dávate do kontajnera zelený odpad? Od mája vám ho možno neodvezú

Dávate do kontajnera zelený odpad? Od mája vám ho možno neodvezú

27.4.2021, 07:12
www.samorin.sk
ilustr.obrázok

Prvotné triedenie odpadu je dnes témou, ktorá naberá na dôležitosti. Dá sa povedať, že je dnes požiadavkou doby, aby sa odpad z domácností roztriedil na recyklovateľné kategórie, a to už na úrovni obyvateľstva. V reakcii na to boli šamorínske zberné dvory na Rybárskej ulici a v Mliečne prekategorizované na zariadenia slúžiace na separovaný zber odpadu, ktoré môžu využiť len občania Šamorína.

Aby sa každý jeden druh odpadu dostal na miesto preň určené, od mája tohto roka budú zamestnanci firmy zodpovednej za odvoz odpadu námatkovo kontrolovať smetné kontajnery vyložené pred rodinnými domami, či neobsahujú zelený odpad.

Ak v nich nájdu zelený odpad, obsah kontajnera nebude odvezený. Cieľom tohto opatrenia je, aby sa biologicky 100%-ne rozložiteľný odpad dostal na správne miesto, teda do kompostérov alebo do zariadenia slúžiaceho na separovanie odpadu.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan