streda, 17. apr. 2024
D4R7 reaguje faktami na vyhlásenia ministra dopravy

D4R7 reaguje faktami na vyhlásenia ministra dopravy

30.4.2020, 06:46
D4R7 Construction s.r.o.

Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. prekvapili niektoré vyhlásenia ministra dopravy Andreja Doležala na tlačovej konferencii k téme projektu D4R7, ktorá sa konala minulý piatok. Minister podrobil kritike určité aspekty projektu D4R7 spôsobom, akoby nemal najaktuálnejšie informácie o projekte. V súlade so zásadami otvoreného a transparentného informovania chce spoločnosť D4R7 vysvetliť fakty týkajúce sa niektorých nepresností.

Keďže sa v súčasnosti jedná o jeden z najväčších infraštruktúrnych projektov v Európe, spoločnosť oceňuje akúkoľvek odbornú diskusiu o jeho napredovaní a aj výzvach, ktoré má pred sebou. D4R7 konzistentne a otvorene spolupracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ostatnými verejnými orgánmi. Preto boli predstavitelia D4R7 prekvapení, že nový minister dopravy sa zdal byť nesprávne informovaný o detailoch a aktuálnom stave projektu.

Je potrebné vziať do úvahy odborné posudky

Vzťahuje sa to na úsek D4 v časti Jarovce, kde naďalej prebieha konanie so Špeciálnym stavebným úradom. Vo svojom vyhlásení minister predpovedal jeho konečné rozhodnutia v duchu nepravdivej negatívnej publicity rozvírenej ohľadom predmetného úseku. Hoci je Špeciálny stavebný úrad súčasťou ministerstva dopravy, minister by nemal zasahovať do jeho rozhodovacej činnosti, a to ani svojimi verejnými vyhláseniami. Mohlo by to spochybniť nezávislosť a odbornosť výsledného rozhodnutia Špeciálneho stavebného úradu. Rozhodovací proces Špeciálneho stavebného úradu má byť v súlade so zákonmi a normami, a má brať do úvahy všetky odborné posudky autorizovaných renomovaných inštitúcií, ktoré sú mu predkladané. Posudky nezávislých expertov potvrdzujú, že daný násyp je v súlade s relevantnými normami a dokumentáciou k stavebnému povoleniu. Spoločnosť D4R7 verí, že po tom, ako budú ministrovi riadne vysvetlené závery z týchto odborných analýz, bude o otvorených otázkach projektu komunikovať vecne.

V tejto súvislosti spoločnosť D4R7 opakovane pripomína, že všetok materiál použitý pri stavbe D4R7 bol dodaný kvalifikovanými slovenskými spoločnosťami, vo všetkých prípadoch s potrebnými licenciami a osvedčeniami, ktoré umožňujú jeho použitie pri výstavbe D4R7.

Aktuálny stav na R7

Podobne v prípade dokončenia a odovzdania úsekov R7 štátny orgán tvrdil, že rýchlostná cesta je stále neúplná a uviedol konkrétne „nedostatky“. „Niektoré z nich boli zjavné asi pred mesiacom, avšak ich dokončenie bolo plánované a aj realizované ešte pred tlačovou konferenciou ministra dopravy. Úsek R7 z Ketelca do Holíc je z bezpečnostného a technického hľadiska pripravený na odovzdanie verejnosti. Dokončujeme niektoré detaily, rovnako ako v prípade iných podobných projektov vo fáze finalizácie, ale tie nie sú prekážkou bezpečného používania cesty verejnosťou. Jedinou zostávajúcou podmienkou je dokončenie administratívnych procesov,“ uviedol Michael Heerdt, generálny riaditeľ D4R7 Construction s.r.o.

Riešením je spolupráca

D4R7 pomôže objasniť akékoľvek nepresné informácie alebo ich kedykoľvek ministrovi dopravy prezentovať priamo na stavenisku. Spoločnosť je presvedčená, že spoločným cieľom a povinnosťou strán je pokračovať v budovaní vysokokvalitných ciest a čo najskôr ich uviesť do používania pre slovenských vodičov. „Základom je úzka spolupráca v prospech projektu a držanie sa neutrálnych a odborne podložených faktov, to by bolo najlepším riešením pre úspešný projekt,“ dodal Michael Heerdt.

Slovenská republika podpísala v roku 2016 zmluvu na PPP projekt D4-R7, ktorého súkromné investície vo výške takmer jednej miliardy eur zahŕňajú financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu 27 km dlhého úseku diaľnice (D4) medzi Jarovcami a Račou a približne 32 km rýchlostnej časti (R7) medzi Prievozom a Holicami. Slovenská republika začne za projekt platiť až po jeho uvedení do prevádzky.

Copyright © 2024 Šamorínčan