pondelok, 15. apr. 2024
D4R7 otvára v nedeľu Lužný most a zvyšnú časť R7

D4R7 otvára v nedeľu Lužný most a zvyšnú časť R7

22.9.2021, 12:58
D4R7 Construction

Doprava v hlavnom meste dosiahne veľký míľnik: Spoločnosť D4R7 Construction, zhotoviteľ nultého obchvatu Bratislavy, z technického hľadiska už dokončila ďalšie nové úseky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a v nedeľu 26. septembra ich oficiálne odovzdá do užívania vodičom. 

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 budú mať celkovú dĺžku viac ako 59 kilometrov, vrátane 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií. Najnovšie sa otvára úsek D4 od križovatky Bratislava – Jarovce až po križovatku Bratislava – Juh (kedysi známa ako Ketelec). Táto časť projektu zahŕňa aj nový Lužný most cez Dunaj, ktorý je súčasťou tzv. Dunajského súmostia dlhého 3 km. Zároveň sa otvára aj zvyšná časť rýchlostnej cesty R7, ktorá dovedie obyvateľov južných obcí až priamo do Bratislavy.

Rýchlejšie doma (nielen) Petržalčania a Rakúšania

Novootvorený úsek D4 bude mať celkovú dĺžku 6,5 km. Jeho súčasťou je už spomínaná križovatka Bratislava – Jarovce, križovatka Bratislava – Petržalka, Lužný most a v mieste križovatky Bratislava – Juh sa napojí už na existujúcu D4 smerom na križovatku Bratislava – Východ.

„Veľa rúk prispelo k úspešnému dokončeniu tejto časti projektu a chceme sa tak poďakovať všetkým našim partnerom, bez ktorých by sme to nedokázali. Nové úseky D4 výrazne odbremenia dopravu v hlavnom meste, keďže vďaka nim sa budú môcť vodiči úplne vyhnúť centru ako aj preťaženému Prístavnému mostu. Dochádzanie do Bratislavy a samozrejme aj návrat domov bude jednoduchší napríklad pre obyvateľov Petržalky, Rusoviec, Jaroviec, Čunova, ale aj vodičov z južných obcí a Rakúska,” povedal Michael Heerdt, generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction. 

Po R7 priamo do a z Bratislavy

Rýchlostná cesta R7 je už viac ako rok v prevádzke. Donedávna sa vodiči z juhu doviezli autom po križovatku Bratislava – Juh, kde sa museli napojiť na D4 a pokračovať do hlavného mesta až cez Podunajské Biskupice. Najnovšie sa už dostanú po R7 priamo do Bratislavy, čím sa vyhnú hustej premávke na ceste I/63. 

Nový úsek R7 od križovatky Bratislava – Juh po križovatku Bratislava – Nivy má dĺžku 6,3 km. Začiatok úseku R7 je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej MÚK Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh. Na R7, pri Blatnej na Ostrove, sú pre vodičov k dispozícii aj dve čerpacie stanice OMV. 

Slávnostné otvorenie

Otvorenie spomínanej časti D4 a R7 je naplánované na nedeľu 26. septembra. Ešte pred oficiálnym uvedením do prevádzky budú od 9:30 sprístupnené chodníky pre cyklistov a chodcov po oboch stranách mosta, ktoré budú môcť byť využívané neobmedzene na presun ponad Dunaj. Na Lužný most sa verejnosť dostane priamo z petržalskej hrádze pri križovatke Bratislava – Petržalka, ale aj z druhého konca z tzv. slovnaftskej hrádze. 

Stavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je nielen najväčším infraštruktúrnym projektom na Slovensku, ale i jedným z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass s.r.o., ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. Hlavným dodávateľom projektu je spoločnosť D4R7 Construction. 

D4R7 otvára v nedeľu Lužný most a zvyšnú časť R7
Copyright © 2024 Šamorínčan