pondelok, 27. máj. 2024
CVČ Kukkónia bude fungovať po novom

CVČ Kukkónia bude fungovať po novom

30.4.2021, 14:18
Peter Gábor

V poslednej časti našej diskusnej série Občan sa pýta, ktorá bola venovaná kultúre, zaznela aj otázka ohľadom zrušenia CVČ Kukkónia. Link na video z tejto časti: Kultúra v Šamoríne

Keďže technické problémy krátko po začiatku diskusie zabránili p.Hargašovej (Odbor podnikateľský a cestovného ruchu) z mestského úradu odpovedať na otázky, prinášame vám jej odpoveď v písomnej forme.

Odpoveď:

Centrum voľného času (CVČ) patrí do oblasti školstva a v auguste 2020 bola na našej web-stránke k fungovaniu CVČ zverejnená nasledovná správa:

V novom školskom roku bude fungovať Centrum voľného času Kukkónia po novom, uviedol viceprimátor Gábor Veres, ktorý je zároveň aj predsedom komisie školstva a výchovy mestského zastupiteľstva.

„Nebolo ľahké rozhodnúť o tom, či zachováme túto našu inštitúciu v doterajšej forme alebo ju zreorganizujeme“, povedal. „Treba dodať, že zabezpečenie fungovania centier voľného času stavia samosprávy po celej krajine pred ťažkú úlohu.

V prípade Šamorína treba dodať, že na území mesta funguje veľa športových klubov, ktoré kladú veľký dôraz na výchovu mládeže, okrem toho máme aj vynikajúcu základnú umeleckú školu. Ak k tomu pridáme ešte voľnočasovú činnosť organizovanú našimi základnými školami a umelecké súbory, treba uznať, že Kukkónia musela obstáť vo veľmi silnom konkurenčnom prostredí, ktoré výrazne zúžilo okruh jej činnosti. Po zvážení týchto okolností rozhodlo vedenia mesta o úprave formy pôsobenia inštitúcie. Nejde o jej zrušenie či zatvorenie, veď krúžky centra voľného času budú naďalej dostupné pre žiakov, a to priamo na školách. Zabezpečia ich externisti, inštitúcia nebude mať stálych zamestnancov.“

Riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta už obdržali zoznam krúžkov, ktoré by mohli fungovať na pôde školy, ale pod záštitou CVČ Kukkónia. Krúžky sa otvoria podľa reálneho záujmu žiakov a rodičov.

Budova centra voľného času na Gazdovskom rade nezostane bez využitia: na žiadosť vedenia susedného Kvetoslavova ju za úhradu režijných nákladov poskytne Šamorín pre materskú školu obce a to až do dokončenia rekonštrukcie budovy MŠ Kvetoslavov. Následne samospráva nášho mesta zváži možnosti využitia budovy.

Copyright © 2024 Šamorínčan