štvrtok, 25. júl. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 25. časť

7.1.2022, 16:36
Soňa Zakariasová

Deväťdesiate roky - roky veľkých zmien. V architektúre 90. rokov sa objavujú nové konštrukcie a materiály, využíva sa nové radenie priestorov. Bytový dom „D“ na Streleckej ulici patrí medzi prvé projekty bývania po roku 1989. Ide o štvoricu 5-podlažných domov projektovaných arch. Ľubomírom Závodným. Prízemie dopĺňajú nenápadne prečnievajúce výstupy. Vstupné priečelie je riešené vysunutým nárožím, ktoré podopiera okrúhly stĺp. 

Na Hlavnej ulici sa obnoví námestie. Na svoje pôvodné miesto sa vráti stĺp Nanebovzatia Panny Márie a odstráni sa pamätník osloboditeľov. Zrekonštruuje sa aj budova bývalého Kasína a na prízemí otvorí svoju pobočku Všeobecná úverová banka. Vedľa mestskej radnice pribudne nová budova pošty.

V druhej polovici 90. rokov postavia na Hlavnej ulici niekoľko polyfunkčných budov – Bavariu, Alex (1997). Chátrajúca synagóga, využívaná po vojne ako sklad, zažije od roku 1996 obdobie renesancie. Zmení sa na galériu výtvarných diel a moderného umenia. 

Rok 1990

4. máj 1990. Po niekoľkých desaťročiach bol pred budovu novej evanjelickej fary opäť nainštalovaný pamätník M. R. Štefánika. Umiestnili ho v predzáhradke novopostavenej budovy evanjelickej fary (1987) na podstavci, ktorý je dielom sochára Pavla Mikšíka. Reliéf je pôvodný, pochádza z roku 1930, keď bol na budove bývalej evanjelickej školy a fary prvý raz slávnostne odhalený Štefánikov pamätník. Autorom pôvodného reliéfu je Ladislav Majerský a venovala ho Jednota ČSOL v Bratislave a Ústredná správa Slovenskej ligy. 

ulicky25

Pamätník Milana Rastislava Štefánika pripomína, že sem chodil do školy

Na Trhovej ulici oproti trhovisku pribudol Tomi bufet. Majiteľ Tomáš Cséfalvay ho až do roku 2006 prevádzkoval v drevenej búdke, kedy ho na tom istom mieste nahradil Safari pub. 

V mliečňanskom cintoríne postavili pamätník obetiam prvej a druhej svetovej vojny. 

Rok 1991

Oproti trhovisku zriaďuje zmrzlináreň U Jusufa svoju ďalšiu prevádzku. Zatiaľ ešte v drevenom baráčiku s tromi stolmi, ale svoj sortiment rozširuje o výrobu a predaj zákuskov.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským sa sťahuje do nových priestorov na Rybárskej ulici.

3. októbra otvorili na Parkovej ulici inštitúciu pre výskum národnostných menšín Nemzetiségi Dokumentációs Centrum/NDC, ktorého súčasťou sa stala Bibliotheca Hungarica – informačné stredisko Maďarov žijúcich na Slovensku. Vo svojich zbierkach zhromažďuje a spracúva dokumenty slovenských Maďarov (knihy, časopisy, zborníky, audio a videoarchív od roku 1918). Zakladatelia: predseda kuratória Zsigmond Zalabai, Lajos Presinszky a PhDr. László Végh, ktorý ju riadil až donedávna.

1. novembra zriadili na prízemí Mestského úradu stredisko kupónovej privatizácie, aby si obyvatelia do konca kalendárneho roka mohli nechať zaregistrovať kupónové knižky. 

Na Cintorínskej a Čilistovskej ulici odovzdali do užívania nové panelové byty.

Hlavná ulica dostala zásah priamo do srdca. V susedstve radnice búrajú staré domy, dokonca aj legendárny dom s vysunutým arkierom, vyhlásený za kultúrnu pamiatku. 

ulicky251

V dome s vysunutým arkierom na bývalej Radničnej ulici prenocoval aj kráľ Matej Korvín a Vladislav Jagelovský

ulicky252
Začiatok veľkej prestavby Hlavnej ulice. Búrajú kníhkupectvo, na ktorého mieste bude stáť nová budova pošty

ulicky253

Na Hlavnej ulici sa nepodarilo zachrániť staré domy. Hoci boli polorozpadnuté a zúfalo volali po kozmetickej úprave, pripomínali, že sme tu boli aj predtým

Nasleduje „Uličkami Šamorína, 26. časť; Deväťdesiate roky - pokračovanie“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan