streda, 19. jún. 2024

Čriepky z histórie mesta: Uličkami starého Šamorína 23. časť

29.12.2021, 18:03
Soňa Zakariasová

Osemdesiate roky: V roku 1980 mal Šamorín 12 020 obyvateľov. Za 10 rokov sa ich počet takmer zdvojnásobil. Štatistika uvádza 2832 bytov, z toho 1336 rodinných domov. Naopak, v blízkych Kráľoviankach bol na začiatku osemdesiatych rokov zaznamenaný výrazný pokles obyvateľstva. V roku 1980 tu žilo len 28 obyvateľov. 

Do domácností pribudli prvé farebné televízory, hitom boli biele ponožky v mokasínach, lakovky a číňanky popísané menami obľúbených skupín. Fenoménom desaťročia sa stali céčka – umelohmotné písmenká – pôvodne vymyslené na závesy. Stali sa z nich doslova detské platidlá, najmä z tých fosforeskujúcich. Hlas Ameriky a Slobodnú Európu sa snažili prerušiť socialistické rušičky a organizovali sa prvé preteky v skladaní Rubikovej kocky.

Šamorínčania v túžbe preniknúť za železnú oponu pozorne sledujú viedenskú televíziu a  počúvajú Slobodnú Európu. S obavami sledujú búracie práce na Hlavnej ulici, ktorá sa má čochvíľa zmeniť na nepoznanie. Na dolnom konci, ktorý kedysi ústil k južnej, tzv. komárňanskej bráne, zmizlo mnoho domov z pôvodnej zástavby. Museli uvoľniť miesto novému kultúrnemu a obchodnému domu. Z pôvodných budov ostala zachovaná len budova bývalého Kasína z roku 1875 (dnes v nej sídli VUB) a starobylá budova radnice. 

Akú-takú predstavu o budúcom vzhľade mesta si mohli Šamorínčania urobiť prostredníctvom vystavenej makety vo výklade Domu služieb.

Kalendárium rokov osemdesiatych

Rok 1980 
    
Na nepoznanie sa zmenila aj Čilistovská cesta. Staré domy s dielničkami padli za obeť novému sídlisku. V roku 1980 na mieste zbúraného prízemného rodinného domu so štýlovým holubníkom dokončili reštauráciu Zlatý jeleň/Arany szarvas.  

Pôvodný stredoveký (dnes kalvínsky) kostol sa po takmer 30 rokoch po odkrytí pôvodných nástenných malieb dočkal obnovy, ktorú opäť iniciuje Zsigmond Csukás, farár reformovanej cirkvi. 

Reštaurátorský prieskum interiéru kostola vynútený poškodením nástenných malieb sa realizoval pod vedením akad. maliara Vladimíra Úradníčka. Obnovila sa aj vonkajšia úprava fasády kostola. Samotné reštaurátorské práce uskutočnila Katedra reštaurovania umeleckých a historických pamiatok Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave rokoch 1986 až 1988. Opravy a reštaurátorské práce boli financované z prostriedkov Ministerstva kultúry a z fondu tipovacieho MATES-u. Na južnej fasáde kostola ostali ešte zachované slnečné hodiny. 

Šamorínom sa prehnala silná veterná smršť, ktorá vyvracala stromy. Mimoriadne škody napáchala na námestí, kde strhla pamätník a v parku trvale poškodila fontánu s párikom kormoránov.

ulicky23

uličky231

Takýto bezútešný pohľad sa naskytol Šamorínčanom po veternej smršti, ktorá udrela s veľkým apetítom a zanechala za sebou spúšť

Rok 1981     

Leto roku 1981 bolo mimoriadne bohaté na zrážky. V júli začala hladina Dunaja nebezpečne stúpať, dosiahla výšku hrádzí a zaplavila celý čilistovský chotár.

ulicky232

ulicky234

Známy hrušovský výčap, obľúbené miesto Šamorínčanov aj vodákov. Snímka je z roku 1981, keď výška hladiny dosiahla úroveň hrádze

Od 7. októbra sa mohol Šamorín chváliť novou modernou budovou Mestského kultúrneho strediska, ktorú postavili na rohu Veternej ulice a Gazdovského radu. Stala sa centrom šamorínskeho kultúrneho života. Okrem veľkej a malej divadelnej sály bola k dispozícii aj výstavná sieň, bábková sála či reštaurácia s galériou na poschodí a terasou. V jej priestoroch sa pravidelne schádzali viaceré umelecké súbory, ako Csalló, Csali, zmiešaný zbor Híd a hudobné kapely.

ulicky234

Moderná budova Mestského kultúrneho strediska

ulicky235

Veľká divadelná sála MsKS. Posledné úpravy pred odovzdaním

Rok 1982
    
Topoľ čierny, ktorý sa ešte donedávna vynímal na ceste k Čilistovu pred plotom cintorína, vyhlásili za chránený strom v 3. stupni ochrany. Dendrológovia odhadovali jeho vek na 200 rokov. Patril k najstarším stromom v dunajskostredskom okrese. Jeho mladší súrodenec, topoľ čierny v Topoľníkoch, mal „len“ 150 rokov. S trochou zveličenia môžeme povedať, že náš šamorínsky topoľ bol nielen najstarším „obyvateľom“ Šamorína, ale aj celého dunajskostredského okresu. Dosahoval úctyhodný obvod kmeňa 650 cm, bol vysoký 25 metrov a jeho koruna mala priemer 29 metrov. Žiaľ, aj vek stromu má svoje limity. V júni 2018 zvnútra dutý a prehnitý padol a vážne poškodil neďaleko parkujúce osobné motorové vozidlo. Dnes ostala zachovaná len časť jeho spíleného majestátneho kmeňa. Je ukrytá pri plote cintorína a pripomína, že aj stromy majú svoje limity a ohraničený čas. Aj pre stromy platí, že vysokého veku sa dožijú len tie najsilnejšie a najodolnejšie.

Rok 1983 

V Mestskom vlastivednom dome postavia v hodnote vyše 10 tisíc korún kôlňu na umiestnenie poľnohospodárskeho náradia, ktoré bolo dovtedy prikryté plachtami pod holým nebom.

1. september 1983 bol pre obe šamorínske gymnáziá pamätný. Školský rok sa začal v nových priestoroch na Slnečnej ulici. 

Na začiatku októbra dokončili budovu novej autobusovej stanice a do užívania odovzdali aj panelák pri Parkovej. 

Na Hlavnej ulici (na mieste bývalej HANZY, neskôr Technokovu) otvorili 9. októbra nový obchodný dom Jednota. V tom čase sprevádzal otvorenie nového obchodného domu nebývalý záujem verejnosti. Šamorínčania si už niekoľko dní predtým cez presklené steny so záujmom pozerali regály naplnené nedostatkovým tovarom. V deň D sa pri slávnostnom otvorení tvorili dlhé zástupy siahajúce aj na druhú stranu ulice. 

V trojpodlažnej budove nového obchodného domu sa dalo takmer všetko nakúpiť na jednom mieste. Na prízemí boli potraviny, mäsiarstvo, obchod s lahôdkami a rýchlym občerstvením. V strede pod schodmi sa odovzdávali zálohované fľaše. Na prvom poschodí zriadili sklo-porcelán a domáce potreby, hračky a papiernictvo, drogériu a predajňu elektro. Druhé poschodie ponúkalo obuv, koberce, linoleá, metrový a kusový textil a galantériu. Výklady boli riešené netradične. Obopínali vonkajšie hranaté stĺpy s červenou mozaikovou kamienkovou výzdobou.

ulicky236

ulicky237

Šamorínčanov pri otvorení nového obchodného domu zachvátila nákupná horúčka. Obchodný dom Jednota postavili namieste bývalej Hanzy, neskôr Technokovu

Ďakujeme vám za priazeň a podporu. Vážime si, že nás sledujete a zdieľate naše príspevky. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Prajeme vám veľa síl v novom roku a hlavne pevné zdravie v tomto náročnom období. 

Pokračujeme v stredu. Nasleduje „Uličkami starého Šamorína, 24. časť; Osemdesiate roky – dokončenie“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan