utorok, 30. nov. 2021 - Ondrej, Andrej

Čriepky z histórie mesta: Po stopách prvých daňových súpisov – dokončenie

31.7.2020, 14:28
Soňa Zakariásová

Šamorínčan spúšťa novú rubriku o Šamoríne, pre Šamorínčanov i pre tých, ktorí si toto mesto jednoducho zamilovali. Naše mesto si rozhodne zaslúži oprášiť staré spomienky, príbehy a poodhaliť  rúško dávnych čias.

Sme presvedčení, že aj poznávaním sa vytvára vzťah k miestu, kde žijeme. Niektoré veci by mali ostať zachované aj preto, aby pripomínali, že sme tu boli. Niekedy dokonca stačí malý impulz, aby sa vynorili spomienky, ktoré takmer odišli do zabudnutia.

Budeme radi, ak vás naša rubrika osloví, prípadne sa s nami podelíte o svoje poznanie.  Uvítame akékoľvek námety a postrehy, ktoré by nás mohli zaujímať. Prihlásime sa vám každú stredu a piatok. Vydajme sa spoločne objavovať a poznávať dávny Šamorín.

Prvé zachované súpisy daňovníkov z roku 1715 ešte neboli natoľko presné ako neskoršie urbárske knihy. Spolu s mestskými účtovnými knihami však predstavujú cenný historický prameň a poskytujú jedinečný zdroj informácií. Neuvádzajú síce vek ani príbuzenské vzťahy, čo spôsobuje nejasnosti v prípade viacnásobného výskytu priezviska. Rovnako tu nenájdeme ani záznamy o podželiaroch (obyvateľoch, ktorí nevlastnili dom). Prvýkrát však zaznamenávajú mená daňovníkov - hláv jednotlivých hospodárstiev (otca, resp. najstaršieho syna) a poskytujú obraz o rodinách, ktoré v meste žili. V dokumente sú uvedené ešte latinské varianty krstných mien. Pri niektorých menách môžeme dokonca vystopovať svojich predkov, prípadne sa presvedčiť, ako sa to-ktoré meno vyvinulo až do dnešnej podoby. Rovnako je možné zistiť pôvod priezviska, aké národnosti tu žili, prípadne lokalitu, odkiaľ pochádzali. Pozri mená, ako Török, Macházy, Albinyi, Lipcsey, Szentgyörgyi, Bereghszászy, Arvaj (pochádzajúci z Oravy), Kisfaludy, Vizy, Medvacz/Medvedacz, Totth (nahradilo staršie pomenovanie Sloven, Slovenin a súvisí so staronemeckým diod s významom ľud), Posonyi, Cheh, Brezovay, Németh, Horváth.

Na nemecký pôvod poukazujú priezviská, ako Ploszer (Plutzer), Lanczl, Peringer, Rosser, Knoll, Oberaiter, Welsz/Vellsz, Toczler, Helmahr, Wanchamer, Reghl, Gramer, Henczl, Priekl, Gajszler, Veger, Snoer, Topp, Akerlauer, Piertsh, Spacz, Slezinger, Hadler Hoffmajster, Gusz, Pemk, Pokner a ďalšie. Niektoré priezviská poukazujú na slovenský pôvod (Klát, Póda, Kubicsky, Skolár), ba dokonca aj na francúzsky (Pour, Sava).

Väčšina priezvisk je odvodená z remesiel, zamestnania či hodnosti. Vypovedajú nielen o početnom výskyte remesiel, ale aj o tom, akú činnosť či úrad používatelia mena vykonávali. Všimnime si mená, ako Vargha (kožkár, garbiar), Bognár (debnár), Tiglás (téglás – tehliar), Kulcsár (kľúčiar), Acs (tesár), Juhos (juhász – pastier, honelník), Lanczl, Takacz/Takács (tkáč), Fasokas (hrnčiar), Méry, Szücs (kožušník), Révész (prievozník), Sziártó (remenár), Míszáros/Mészáros (mäsiar), Vajda, Skolár, Szabó (krajčír), Czizmazia/Czizmazi (čižmár), Gombkető (gombičkár), Milner (mlynár), Szőlőssy (vinohradník), Richter, Kocsick (kočiš), Konthor (kantor), Déák (diakon), Fegjveres (strelec, pištoľník), Küméves (robotník), Lakatos (zámočník), Kordoványfestö (čižmár), Kovács, Hoffmajster.

Ďalšiu kategóriu tvoria priezviská odvodené od vlastností, názvov predmetov či prezývok: Bokros, Fekete (čierny), Farkas (vlk), Cserencsés (szerencsés – šťastný), Klát, Vells (biely), Nagy (veľký), Kis (malý), Vermes (červ), Pogány (pohan, neznaboh), Nemes, Karasz.

Nájdeme tu aj mená odkazujúce na príbuzenské vzťahy, Sóghor (švagor), prípadne na krstné meno odvodené od oficiálnych kanonizovaných mien, ale aj rôzne domácke podoby mien vyjadrujúce synovský vzťah: Lorant, Palkovich, Andics/Andichich, Kubicsky (od mena Jakub, Kubo), Marton, Lenardt, Andrássy. Mená poukazujúce na prítomnosť Židov, ako žitnoostrovské Sidó, Barak (doslova zásah blesku) sa v zozname ešte nevyskytujú.

Zaujímavé sú aj často sa opakujúce krstné mená. Napriek tomu, že s myšlienkami reformácie prenikli do menného systému aj starozákonné mená, v 18. storočí tu ešte prevládali kanonizované novozákonné mená, ako Joannes (41 portálnych vlastníkov), v tom čase najpopulárnejšie meno, Georgius (30), Michael (25), Stephanus (15), Andreas (10). Súčasné frekventované mená, ako Jozef, Ľudovít, Ladislav v súpise nenájdeme vôbec a typické šamorínske mená, ako Imrich, Karol, Tomáš sa v zozname vyskytujú iba raz, maximálne dvakrát.

V abecednom poradí uvádzame mená z prvého zachovaného súpisu daňovníkov z roku 1715

Joannes Farkas, Joannes Tratnyaky, Jacobus Vargha, Petrus Kulcsár, Andreas Ploszer, Jacobus Bognár, Georgius Tiglás, Franciscus Lorant, Martinus Csondor, Mathias Hripocher, Stephanus Cserencsés, Michael Pellich, Joannes Klát, Mathias Medvacz, Georgius Matkovich, Samuel Pour, Franciscus Sava, Emericus Vellsz, Petrus Czivelr, Joannes Toczler, Michael Acs, Michael Nagy, Mathias Palkovich, Georgius Vermes, Stephanus Juhos, Martinus Poda, Michael Farkas, Joannes Totth, Joannes Fekete, Michael Andics, Samuel Zabolaj, Georgius Takacz, Joannes Vargha, Andreas Helmahr, Georgius Kubicsky, Franciscus Fasokas, Michael Poda, Franciscus Török, Joannes Szücs, Michael Csiszper, Michael Lanczl, Martinus Taricz, Joannes Szalay, Simon Révész, Andreas Gyürky, Sebastianus Wanchamer, Stephanus Sziártó, Georgius Míszáros, Georgius Sóghor, Jacobus Méry, Joannes Méry, Stephanus Andrássy, Joannes Vajda, Joannes Máczházy, Georgius Odor, Franciscus Skolár, Michael Sziártó, Joannes Cheh, Andreas Nagy, Joannes Brezovay, Joannes Reghl, Georgius Medvacz, Georgius Lenardt, Franciscus Pogány, Michael Peringer, Michael Póór, Michael Tako, Martinus Pucs, Joannes Posonyi, Stephanus Szabó, Joannes Török, Stephanus Hervaj, Georgius Rosser, Joannes Arvaj, Stephanus Nagy, Martinus Szabó, Stephanus Tajczol, Joannes Marton, Andreas Knoll, Christophorus Gramer, Georgius Oberaiter, Laurentius Liszt, Georgius Vidy, Stephanus Medvedacz, Joannes Lony, Joannes Csepach, Joannes Varasdy, Stephanus Posonyi, Joannes Déák, Adamus Vizy, Paulus Czizmazia, Georgius Bognár, Jacobus Fejérházy, Nicolaus Gombkető, Christophorus Henczl, Paulus Andichich, Jacobus Welsz, Georgius Priekl, Georgius Barabas, Paulus Letenyej, Martinus Thoór, Martinus Karasz, Paulus Milner, David Gajszler, Georgius Veger, Samuel Szőlőssy, Joannes Frivajsz, Martinus Richter, Joannes Szücz, Michael Kisfaludy, Georgius Nemes, Stephanus Snoer, Stephanus Bereghszászy, Joannes Nechamt, Stephanus Stokovich, Sigismundus Czizmazi, Michael Horváth, Gregorius Babocz, Petrus Szabó, Franciscus Bokros, Joannes Horváth, Michael Szentgyörgyi, Joannes Adorjani, Michael Vargha, Thomas Szűcs, Petrus Szabó, Joannes Szomolka, Andreas Felix, Joannes Németh, Martinus Csizmazia, Stephanus Kocsick, Georgius Kis, Gregorius Tako, Joannes Gusz, Georgius Konthor, Joannes Fegjveres, Michael Gombketö, Joannes Lörincz, Laurentius Küméves, Joannes Takács, Joannes Pemk, Joannes Fekete, Stephanus Bedy, Andreas Nagy, Paulus Bakics, Joannes Lipcsey, Carolus Gyiligh, Michael Lener, Michael Peringer, Georgius Liszt, Casparus Leb, Andreas Topp, Andreas Akerlauer, Michael Hueber, Georgius Pipesz, Michael Mészáros, Christophorus Piersth, Mathias Veger, Tobias Polaj, Christophorus Lanczdy, Andreas Spacz, Petrus Lakatos, Martinus Puch, Michael Vargha, Georgius Stephen, Jacobus Sumer, Georgius Slezinger, Vitus Küméves, Michael Lazarus, Paulus Pauer Sztricskeriana, Franciscus Vidy, Joannes Tikasz, Thomas Tikasz, Georgius Ugroczky, Samuel Kappel, Joannes Peer, Mathias Benkovich, Joannes Németh, Georgius Peer, Nicolaus Vargha, Joannes Sziartó, Georgius Kordoványfestö, Georgius Korosy, Nicolaus Kovács, Georgius Hadler, Mathias Albinyi, Michael Sumer, Domonkosiana Esztergalosiana, Henricus Bognár, Samuel Hoffmajster, Georgius Lakatos, Michael Pokner, Paulus Kovács, Jacobus Barfay.

Pokračujeme v stredu, nasledujú Súpisy po roku 1715

1. časť - prvý zachovaný súpis daňovníkov z roku 1715 2. časť - súpis z r. 1715 2. časť - súpis z r. 1715 (2)

 

Copyright © 2021 Šamorínčan