nedeľa, 26. máj. 2024

Čriepky z histórie mesta: Letá v starom Šamoríne 5. časť

11.8.2021, 15:23
Soňa Zakariasová

Dožinkové slávnosti 

Na začiatku minulého storočia sa zaviedla tradícia dožinkových slávností. Dievčatá uplietli z obilných kláskov veľký veniec, ktorý odovzdali zástupcovi mesta. 

Prvé dožinkové slávnosti v Pomle zorganizoval šamorínsky Gazdovský spolok v polovici septembra 1903. Deň pred skončením žatvy si dievčatá oblečené do miestnych žitnoostrovských krojov uvili veniec z poľných kvetov a kláskov obilia. Slávnosť sa začala na námestí, odkiaľ slávnostný sprievod pochodoval do Pomle. Na čele sprievodu boli štyria mládenci na koňoch, za nimi dva konské povozy a jeden štvorzáprah volov. Sprievod uzatvárali ženci s dožinkovými vencami. Zastavili sa u zástupcov mesta - zemepána a richtára. Odovzdali im vence a tí ich potom pohostili. (Neskôr, po vzniku roľníckych družstiev, sa dožinkový veniec odovzdával predsedovi družstva.) Po slávnostnej prehliadke pokračovala tanečná zábava. 

leta5

leta51

leta52

Dožinkové slávnosti organizované šamorínskym Gazdovským spolkom (Zdroj: somorjai lakosok régi képei)

Každoročné dožinkové slávnosti išli v rokoch vojny do stratena.  V apríli 1949 vznikla miestna pobočka Csemadoku, ktorá v septembri 1972 tradíciu oberačkových slávností obnovila. Iniciatíva vyšla od vtedajšieho predsedu JRD Károlya Fehéra, člena vedenia Csemadoku. Vyvrcholením oberačkových slávností bol bál Csemadoku vo vinárni Park. Miestny Zväz záhradkárov pri tejto príležitosti pripravil výstavku ovocia a zeleniny, ktorá sa konala v Pomle.

leta53

leta54

leta55

Tradíciu oberačkových slávností sa podarilo obnoviť až v roku 1972 (Zdroj: somorjai lakosok régi képei, Gábor Szinghoffer)

leta56

leta57

leta58

Súčasťou oberačkových slávností bola aj výstavka ovocia a zeleniny, ktorú organizoval miestny Zväz záhradkárov (Zdroj: somorjai lakosok régi képei, Gábor Szinghoffer)

Oberačkové slávnosti sprevádzal bohatý kultúrny program. Okrem pozvaných hostí tu vystupovali aj viaceré miestne umelecké súbory, ako tanečno-folklórny súbor Csalló, Csali, zmiešaný zbor Híd a miestne hudobné kapely. 

 

Nasledujú „Letá v starom Šamoríne, 6. časť – Festivaly pod holým nebom“
 

Copyright © 2024 Šamorínčan