utorok, 20. apr. 2021 - Marcel

Čriepky z histórie mesta: Šamorínske naj - od mladšej doby kamennej po koniec 18. storočia

27.5.2020, 14:04
Soňa Zakariásová
pohľadnica Šamorína

Šamorínčan spúšťa novú rubriku o Šamoríne, pre Šamorínčanov i pre tých, ktorí si toto mesto jednoducho zamilovali. Naše mesto si rozhodne zaslúži oprášiť staré spomienky, príbehy a poodhaliť  rúško dávnych čias.

Sme presvedčení, že aj poznávaním sa vytvára vzťah k miestu, kde žijeme. Niektoré veci by mali ostať zachované aj preto, aby pripomínali, že sme tu boli. Niekedy dokonca stačí malý impulz, aby sa vynorili spomienky, ktoré takmer odišli do zabudnutia.

Budeme radi, ak vás naša rubrika osloví, prípadne sa s nami podelíte o svoje poznanie.  Uvítame akékoľvek námety a postrehy, ktoré by nás mohli zaujímať. Prihlásime sa vám každú stredu a piatok. Vydajme sa spoločne objavovať a poznávať dávny Šamorín.

Vedeli ste, že,

 • Prvé stopy po praobyvateľoch v našom regióne nachádzame v Mliečne a siahajú do mladšej doby kamennej – neolitu (5 000 – 3 200 pred n. l.)? Z tohto obdobia pochádza nález kamenného sekeromlatu, najstarší dôkaz osídlenia na tomto území.

sekeromlat

 • Doteraz objavenou najstaršou stavbou je románska svätyňa stredovekého kostola (dnes kostola reformovanej cirkvi), ktorú archeológovia orientačne zaraďujú do prvej polovice 11. storočia. Objavili ju najmenej dva metre pod úrovňou dnešného terénu. Neskoršie navyšovanie terénu bolo dôsledkom ďalšej stavebnej činnosti, ale aj neregulovaným Dunajom, ktorý sa často vylieval. V priebehu storočí  vytváral nánosy, ktoré terén navýšili.

 • Prvý kresťanský cintorín vybudovali v tesnej blízkosti stredovekého kostola. Predpokladá sa, že sa tu pochovávalo nepretržite od čias vybudovania najstaršej svätyne, až do 17. - 18. storočia.

 • Najstaršie tehly, s rozmermi 28 x 12,5 x 6 cm pochádzajú z polovice 13. storočia a zachovali sa v presbytériu stredovekého kostola.

 • Najstarším písomným dokladom o Šamoríne je listina Bela IV., v ktorej sa opisuje majetok darovaný istému Saulovi. Pochádza z 29. septembra 1238. Zachoval sa však iba v odpise.

 • Doteraz najstaršiu zachovanú darovaciu listinu vydal Ladislav IV. Kumánsky (1272 – 1290), ktorou dal Šamorín do dedičného užívania kapitánovi Bratislavského hradu Károlyovi Sándorfimu. Dokument pochádza z roku 1287.

 • Jedným z najstarších privilégií Šamorína bolo právo brodu alebo právo prievozu (ius nauli), ktoré v r. 1328 udelila Šamorínu kráľovná Alžbeta, manželka Karola I. z Anjou, čím zabezpečila mestu celkom slušný príjem.

 • Najstaršia škola v Šamoríne sa nachádzala pri farskom (dnes kalvínskom) kostole a prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1437. Niektoré pramene uvádzajú jej skorší pôvod, a to už v 14. storočí.

 • V roku 1405 patril Šamorín medzi najstaršie slobodné kráľovské mestá v okolí Bratislavy.

 • Z toho istého roku pochádza aj najstaršia pečať mesta Šamorín s vyobrazením Panny Márie s Božím dieťaťom na kolenách.

 • Najstarší záznam o zimných záplavách v Šamoríne pochádza z roku 1425.

 • Prvým zachovaným dokumentom o ochrane Žitného ostrova je nariadenie Žigmunda Luxemburského o budovaní a udržiavaní ochranných hrádzí pri Šamoríne. Takisto pochádza z roku 1425.

 • Za najstarší rabinát na Žitnom ostrove považujeme rabinát v Mliečne. Vznikol v 17. storočí a stal sa centrom židovských obcí na Hornom Žitnom ostrove.

 • Najstaršími evanjelickými rodinami v Šamoríne boli v 17. storočí Welszovci, Strauszovci a Ilichovci.

 • Najstarším vyobrazením Šamorína je panoramatický obraz horiaceho mestečka podpáleného Turkami. Pochádza z roku 1683.

 • Prvý písomný záznam dokladajúci archiváciu listín mestečka Šamorín pochádza z roku 1710.

 • Najstarší zachovaný náhrobok/macevu nájdeme na historickom židovskom cintoríne v Mliečne a pochádza z roku 1739.

 • V roku 1772 bol zriadený dnešný mestský cintorín. Spočiatku v ňom pochovávali iba katolíkov.

 • Z roku 1777 pochádza najstaršia mapa mestečka Šamorín. Je zaujímavá tým, že má opačné zobrazenie svetových strán.

 

Copyright © 2021 Šamorínčan