sobota, 24. júl. 2021

Čoskoro otvoria prvé úseky križovatky pod Prístavným mostom

22.7.2019, 07:11
Vladimír Gábor

Už tento týždeň majú byť skolaudované prvé úseky mimoúrovňovej križovatky pod Prístavným mostom, ktoré budú motoristom odovzdané do užívania po obdržaní právoplatných rozhodnutí. Vodiči sa tak už bez obchádzky dostanú z D1 od Trnavy a rovnako aj z Petržalky na Slovnaftskú.

Napriek tomu, že práce na tejto prvej etape boli plánované do konca augusta, zhotoviteľovi sa ich podarilo urobiť s takmer mesačným predstihom. So spustením nových úsekov sa zároveň začínajú práce na druhej etape rekonštrukcie, ktorá sa bude týkať najmä vetvy Bajkalská – Prístavná.

Najnebezpečnejšia križovatka pod prístavným mostom sa postupne stáva minulosťou. S jej veľkou prestavbou začal zhotoviteľ – spoločnosť D4R7 Construction – v polovici februára. A už v najbližších dňoch bude motoristom odovzdaný do predčasného užívania jej prvý nový úsek. Sprejazdnený bude zjazd z D1 od Trnavy v smere na Slovnaftskú a zjazd z D1 z Petržalky na Slovnaftskú ulicu.

Počas prvej etapy prestavby tejto mimoúrovňovej križovatky bolo zrealizovaných cca 32.000 m3 výkopov, použilo sa 1.550 m3 štrkodrvy, asi 960 m3 CBGM (cementom spevnené kamenivo), 2.600 ton asfaltu. Inštalovaných bolo 160 m trvalých betónových zvodidiel a 700 m trvalých oceľových zvodidiel.

Okrem spomínaných zjazdov resp. výjazdov sa rovnako v predstihu začali práce na druhej etape, a to konkrétne zjazd z D1 od Trnavy na Prístavnú ulicu, ul. Bajkalská – Prístavná, Prístavná na D1 smer Trnava a Bajkalská na D1 smer Trnava. Súčasťou realizácie sú výkopové práce, 2 mostné objekty, prekládky inžinierskych sietí – vody, kanalizácie, prekládky vysokého aj nízkeho napätia.

V rámci 2. etapy sa bude ešte realizovať dokončenie zjazdov resp. výjazdov vrátane napojenia na ulicu Prístavná.

Počas 2.etapy rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz ostávajú v platnosti existujúce dopravné obmedzenia a k týmto pribudne po otvorení komunikácií z 1.etapy ešte dopravné obmedzenie, kedy sa uzatvorí vetva Bajkalská – Prístavná. O nových dopravných obmedzeniach budeme rovnako ako v minulosti podrobne informovať. Mapy, videá a všetky podrobné informácie bude možné opäť nájsť na www.zvladneme.to.

2.Etapa_D4R7_final

 

Copyright © 2021 Šamorínčan