streda, 19. jún. 2024
Cezhraničný rozvoj v spolupráci obcí Győrasszonyfa a Horný Bar“ - INTERCULT

Cezhraničný rozvoj v spolupráci obcí Győrasszonyfa a Horný Bar“ - INTERCULT

5.4.2022, 10:03
Lajoš Tuba
ilustr.obrázok

Samospráva obce Győrasszonyfa ako vedúci partner a obec Horný Bar ako partner realizujú spoločný projekt „Cezhraničný rozvoj v spolupráci obcí Győrasszonyfa a Horný Bar“ podporený Fondom malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s kódom SKHU/WETA/2101/4.1/018 je v prípade obce Horný Bar podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja čiastkou 22 352,51  €.

V rámci projektu 09.04.2022 od 14:00 hod. sa uskutoční festival v Hornom Bare.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej identity a súdržnosti v spolupráci medzi obcami Győrasszonyfa a Horný Bar. Zlepšením plánovanej cezhraničnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami a ľuďmi žijúcimi v prihraničnej oblasti, cezhraničná spolupráca v rámci projektu sa medzi občanmi rozšíri, a úroveň spolupráce sa môže zlepšiť. Vzťah partnerov projektu siaha do dávnej minulosti, Győrasszonyfa a Horný Bar sú partnerské obce. Táto spolupráca zaručuje úspešnú realizáciu projektu ako aj kvalitný rozvoj. V rámci projektu sa uskutočnil workshop za účasti miestnych poslancov a vedúcich organizácií a kultúrny festival v obci Győrasszonyfa.

Festival s názvom „S kultúrou cez hranice” poskytne príležitosť ešte viac zblížiť partnerov projektu a obyvateľstvo žijúce tu a za hranicou, prekonávať bariéry spôsobené hranicou a jazykom a prispeje k prehĺbeniu spolupráce. V rámci projektu sa plánuje aj obstaranie mobilného pódia zo strany Győrasszonyfa a mobilného stanu na udalosti zo strany Horný Bar pre zabezpečenie čo najkvalitnejšej kultúrnej služby v súvislosti s organizáciou kultúrnych podujatí.

Komplexný rozvoj generuje dlhodobé pozitívne výsledky, z ktorých môžu profitovať na obidvoch stranách hranice. Spoločné podujatia podporujú potreby obyvateľov, vzťah dvoch partnerov projektu, dvoch komunít, pomáhajú skvalitňovaniu dvojjazyčnosti a znižovaniu diskriminácie.

Podrobnejšie informácie poskytuje: Lajos Tuba e-mail: tuba [at] foruminst.sk
Telefón: +0905 233 989 web: www.hornybar.sk

Copyright © 2024 Šamorínčan