utorok, 16. apr. 2024
Časť R7 by mohli motoristi využívať koncom júna

Časť R7 by mohli motoristi využívať koncom júna

4.6.2020, 07:59
TASR
Ministerstvo dopravy oznámilo, že by sa mohla do konca tohto mesiaca odovzdať prvú časť diaľnice R7. Pridružená bratislavská okružná cesta, D4, bude dokončená neskôr kvôli odpadu zabudovanému do jej základne.

"Tento týždeň boli vydané rozhodnutia o predčasnom využívaní stavby, preto je tam ten termín začiatok leta 2020," priblížil minister. Stavba, ktorá bude uvedená do užívania, je rozdelená na štyri úseky. Jednotlivé rozhodnutia sa vydávajú postupne.

Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií rezortu dopravy Peter Varga skonštatoval, že z pohľadu stavebného úradu sú konania o predčasnom užívaní stavby na konci. Dve rozhodnutia sú vydané a ďalšie dve by mali byť vydané v stredu alebo vo štvrtok (4. 6.).

Rozhodnutia sa stanú vykonateľné, keď budú doručené všetkým účastníkom konania. To by malo byť v priebehu najbližších dvoch až troch týždňov. "Technicky prvý dátum, keď bude možné sprevádzkovať tú diaľnicu v súlade so zákonom, vychádza niekde okolo 25. - 26. júna. Závisí aj od toho, ako rýchlo pôjde doručovanie," spresnil Varga.

Minister dopravy poznamenal, že rozumie záujmu koncesionára úsek otvoriť čo najskôr, pretože po otvorení bude mať teoreticky nárok na platbu za užívanie stavby. "Ale my týmto tlakom nemôžeme podľahnúť," zdôraznil.

Špeciálny stavebný úrad rozhodol o predĺžení lehoty koncesionárovi stavby D4R7 o 90 dní na predkladanie materiálov, ktoré majú preukázať, či stavba je alebo nie je v súlade s verejným záujmom, či vyhovuje po technickej aj environmentálnej stránke.

Sporný úsek násypu D4 pri Jarovciach totiž nie je v súlade so stavebným povolením.

Ako Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR už skôr informoval, a ukázal to aj ekoaudit NDS, v násype je aj nebezpečný odpad. Preto musí koncesionár preukázať, že materiály použité na stavbu násypu nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, nepredstavujú ohrozenie spodných vôd, pôdy, ovzdušia a v budúcnosti nebudú mať negatívny vplyv na zdravie ľudí. Zároveň si musíme byť istí, že aj stavebne je násyp v poriadku tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť motoristov.

Je v záujme nás všetkých, aby sa rozvíjala infraštruktúra na Slovensku, aby sa nové cesty otvárali podľa možností čím skôr, treba ale zdôrazniť, že zdravie občanov a ochrana životného prostredia sú prvoradé.

Video záznam o najnovších info k stavbe obchvatu Bratislavy - tu.

doležal varga r7

Copyright © 2024 Šamorínčan