utorok, 16. apr. 2024
bvkpro

BVK-PRO: Odborníci na statiku zo Šamorína

16.4.2020, 12:47
BVK-PRO,s.r.o.

Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. – statika stavieb pôsobí na trhu od roku 2017. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam firma poskytuje profesionálne služby v oblasti navrhovania stavieb, predovšetkým ich statiky. Ide hlavne o prefabrikované, železobetónové, oceľové, ďalej drevené, murované a geotechnické konštrukcie.

Vypracovávame:

  • Statické výpočty a návrhy nosnej konštrukcie stavby
  • Projektovú dokumentáciu pozemných a inžinierskych stavieb v oblasti statiky
  • Statické posudky pre existujúce stavby
  • Dynamické výpočty a posúdenia na seizmické zaťaženie
  • Výrobnú dokumentáciu prefabrikovaných a monolitických železobetónových konštrukcií
  • Výrobnú dokumentáciu oceľových a drevených konštrukcií

Okrem týchto činností riešime aj mnoho ďalších úloh podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov; individuálny prístup k zákazníkovi a takisto spokojnosť zo strany zákazníka, pokladáme za prioritu.

Náš tím tvorí 20 skúsených odborníkov – autorizovaní statici, inžinieri a konštruktéri, ktorí si dokážu poradiť aj s najnáročnejšími úlohami v oblasti priemyselných, bytových a občianskych stavieb. Našu klientelu tvoria výrobné, technologické a obchodné firmy z domáceho a zahraničného trhu. Svojim klientom sa venujeme od počiatočnej konzultácie, cez návrh a optimalizáciu konštrukcie (BIM – 3D modelovanie) až po samotné vypracovanie projektovej dokumentácie. Naši zamestnanci poskytujú potrebné informácie aj v prípade rekonštrukcií a posúdení už existujúcich stavieb, ako aj pri plánovaní zásahov do nosných konštrukcií objektov.

Vďaka pozitívnym ohlasom zákazníkov a neustálemu záujmu o profesionálnu poradenskú činnosť v oblasti statiky stavieb, zaznamenávame nárast počtu objednávok. To umožňuje firme naďalej sa rozvíjať a modernizovať. Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. - statika stavieb momentálne pôsobí nielen na Slovensku, ale i v Čechách a v Maďarsku.

Ing. Ádám Varga

konateľ spoločnosti

 

BVK-PRO: Odborníci na statiku zo Šamorína
Copyright © 2024 Šamorínčan