sobota, 25. máj. 2024
ovca

Budú kosiť ovce Šamorín tak ako Bratislavu?

19.11.2019, 05:06
Slávka Gáborová
pixabay

Bratislava bude mať vlastné stádo oviec, ktoré využije ako prírodné kosačky. Ovce majú zabezpečiť, aby chránené územia nezarastali náletovými drevinami a inváznymi rastliny.

Môže sa týmto inšpirovať aj naše mesto? Spýtali sme sa ľudí ako aj radnice, čo si o tom myslia.

V našej ankete sa väčšine hlasujúcich tento nápad pozdával. Až 68 percent uviedlo, že Šamorín by mohol nasledovať príklad hlavného mesta. Na druhej strane si zas 32 percent hlasujúcich myslí, že pre naše mesto to nie je vhodné.

Snímka obrazovky 2019-11-18 o 11.35.23

A za pravdu im dáva aj radnica. „V Šamoríne sa nenachádzajú rozsiahle trávnaté plochy, okrem hrádze, ktorá je ale v správe Vodohospodárskej výstavby a Povodia Dunaja. Takže táto predstava neprichádza do úvahy,“ uviedlo mesto. Podľa jeho vyjadrenia ovce medzi paneláky nepatria.

Bratislava chce naozaj ovce využiť len v odľahlejších prírodných oblastiach, ktoré sú zákonom chránene. „Pastva eliminuje rozšírenie inváznych rastlín, pomáha klíčeniu vzácnych bylín, obnovuje prirodzený charakter trávnatých porastov. Pravidelným kosením zabezpečujeme, aby lúky boli zase lúkami – plné vzácnych druhov kvetov a živočíchov,“ píše na svojom webe Bratislavské regionálne ochranárske združenie.

A ako Bratislava dodáva: „mestským stádom oviec priblížime verejnosti salašníctvo a tradície ovčiarstva“.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan