pondelok, 15. apr. 2024
Budovanie novej cyklotrasy v Šamoríne

Budovanie novej cyklotrasy v Šamoríne

25.6.2021, 09:37
Mirtil Lépesová

Cez Šamorín chodí veľa cyklistov a projekt pre vybudovanie cyklotrasy po našom meste je naozaj vítaný a potrebný. Zmluva o vybudovanie cyklotrasy bola podpísaná na základe výhry od Ministerstva dopravy v takzvanej „cyklovýzvy“ začiatkom februára. Dotácia, ktorú mesto dostalo bola vo výške 884 472,40 eur.

Stavenisko bolo odovzdané uprostred marca a stavba by mala byť dokončená do 200 dní od podpísania zmluvy. Menším problémom budovania sú ale teplovodné potrubia od kotolne K4 na Morušovej ulici po križovatku Školská – Kláštorná, keďže sú v koridore plánovanej cyklotrasy. Tento problém bude musieť byť vyriešený ešte pred vybudovaním novej cyklotrasy na tomto mieste. Treba preto teraz počkať a tým pádom sa stavba v tomto úseku na istý čas pozastavila. Prekládku teplovodu rieši MPBH.  

Celkový rozpočet ale podľa NFP je 931 tisíc eur. 

Vďaka tomuto projektu bude mať mesto Šamorín od Dubovej ulice až po Školskú ulicu približne 1 km dlhú cyklistickú cestu. Skoro 150 metrov bude pri autobusovej stanici a hudobnej škole. Na tomto mieste sa ale momentálne rieši prejazd cyklistov cez štátnu cestu, nakoľko pôvodný projekt neuvažoval samostatný prejazd cez cestu pre cyklistov. Rozhodnutie bude na kompetentných okresných orgánoch. Ďalší dlhý úsek by mal byť vybudovaný pri Pomlé parku a to až 600 metrov. 

Okrem toho budú vybudované tri odpočívadlá pre cyklistov, z toho dve pri autobusovej stanici. Jedno z nich bude uzavreté a druhé sa plánuje nechať otvorené. Celková kapacita presahuje 200 bicyklov a pri základnej škole Mateja Bela bude jeden otvorený prístrešok s kapacitou do 70 bicyklov. 

Drevený prístrešok na odpočinok bude aj v Pomlé. Najkrajší úsek ale bude bezpochyby v úseku poľnej cesty Négyeseki, kde sa zachovali dva veľké platany. Z dvoch strán ich bude obchádzať komunikácia - z jednej strany betónový chodník zo špeciálnej drenážnej dlažby, ktorá umožní priesak dažďovej vody dôležitý pre koreňový systém a z druhej strany asfaltová cyklotrasa. Takto vzniknutý ostrovček bude využitý ako odpočinok s lavičkami.

Veľmi pozitívne je na tomto projekte to, že sa plánuje aj náhradná výsadba stromov, keďže pri budovaní cyklotrasy bolo treba niekoľko vyrúbať. Túto časť projektu mesto rozhodne nechce vynechať a s výsadbou sa má začať už tento rok. V súlade s ornitologickým posudkom by mali byť osadené aj vtáčie búdky. 

 

Budovanie novej cyklotrasy v Šamoríne
Copyright © 2024 Šamorínčan