štvrtok, 25. júl. 2024
auto_ilust

Auto už môžete dočasne odhlásiť z evidencie aj elektronicky. Potrebujete však elektronický podpis

29.4.2020, 04:00
MV SR
ilustr.obrázok

V prípade, že máte v pláne svoje vozidlo istý čas nepoužívať, je aktuálne nepojazdné alebo máte iný dôvod na odstavenie svojho vozidla, môžete ho dočasne odhlásiť z evidencie. Vyhnete sa tak aj poplatkom súvisiacim s prevádzkou motorového vozidla, ako sú PZP, poplatky za STK, EK a pod.

Na  základe ostatnej novely zákona  cestnej premávke účinnej od 9. apríla 2020, ktorá reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom, MV SR sprístupnilo používateľom e-služieb novú službu Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencieIde o typ služby, ktorá si vyžaduje elektronický podpis. Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50 € polícia vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automaticky oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

Požiadať orgán Policajného zboru o dočasné vyradenie vozidla z evidencie môže žiadateľ:

  • sám za seba ak je vlastníkom alebo držiteľom vozidla,
  • v zastúpení právnickej osoby vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, ak je jej štatutárnym orgánom, pričom za spoločnosť koná a podpisuje samostatne,
  • ak koná za vlastníka vozidla alebo držiteľa iného vozidla na základe elektronického plnomocenstva.

MV SR upozorňuje, že pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie počas mimoriadnej situácie nie je potrebné odovzdávať osvedčenia o evidencii časť I. a časť II.

Nová služba je k dispozícii na portáli E-služby M VSR https://portal.minv.sk a tiež na www.slovensko.sk

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/vozidla-evidencia-ziadosti/vozidla-ziadost-vyradenie-menu/vozidlo-vyradenie-sluzba

 

Copyright © 2024 Šamorínčan