sobota, 13. júl. 2024

At Home Gallery: Pozvánka na vernisáž

25.3.2019, 10:00
Oznam

Šamorínska At Home Gallery vás pozýva na vernisáž poprednej výtvarníčky Evy Masarykovej, ktorá pôsobí na katedre sochárstva Akadémie výtvarných umení. 

Eva Masaryková je radená k autorom gendrovo citlivých výtvarných tendencií slovenského sochárstva. Site-specific inštaláciou sa jej autorka vyznáva z väzieb ku krajine a svojho priestoru, chápaného ako „doma“.

Hrá sa s významom topografie miesta, vzťahuje sa k jeho histórii aj k prítomnému rozpoloženiu. Orientuje sa vytváraním trojdimenzionálnej mapy v médiu prírodne pálenej hliny so zdôraznením procesu, ukotvenom v lokalite.

unnamed

Copyright © 2024 Šamorínčan