piatok, 21. jún. 2024
Ani v Hamuliakove sa nezačala prezenčná výučba na ZŠ

Ani v Hamuliakove sa nezačala prezenčná výučba na ZŠ

9.2.2021, 07:27
Hamuliakovo

Krízový štáb Obce Hamuliakovo za účasti riaditeľky ZŠ a MŠ prerokoval otázku otvorenia školských zariadení v Hamuliakove v súvislosti s COVID-19.Bolo konštatované, že Obec Hamuliakovo nedisponuje počtami chorých osôb ani počtami osôb nachádzajúcich sa v karanténe. Nemá ani iné potrebné odborné znalosti a konkrétne informácie o situácii v regióne.

Týmito počtami a odborným zázemím disponuje Úrad verejného zdravotníctva, ktorý v svojom stanovisku z 5.2.2021 odporúča otvorenie škôl o 2 týždne odložiť.

Zriaďovateľ a vedenie školy nesie zodpovednosť nielen za vzdelávanie, ale aj zdravie žiakov a zamestnancov.

Obec Hamuliakovo rešpektuje názor odborníkov a odporúčanie RÚVZ a preto školské zariadenia neotvorí.

Víkendové testovanie nepatrného zlomku obyvateľov (vrátane osôb z Kalinkova) neposkytuje obraz o situácii v obci počas pracovného týždňa, kedy obyvatelia využívajú MOM mimo obce. Vzhľadom na situáciu v okrese Dunajská Streda, s ktorým je Hamuliakovo prepojené personálne aj rodinnými väzbami, je potrebné situáciu vnímať so zvýšenou obozretnosťou.

Bolo konštatované, že žiaci ZŠ sa dištančnej výuky zúčastňujú zodpovedne a bez väčších problémov.

Bolo upozornené na možné riziká a negatíva predčasného otvorenia školy:

– V prípade zahájenia prezenčnej výuky hrozí riziko opätovného prerušenia a karantény všetkých dotknutých zamestnancov a žiakov (vrátane PCR testovania).

– V prípade ochorenia vyučujúceho nebude možné pokračovať ani dištančnou formou, čo spôsobí úplné prerušenie vyučovania.

– V prípade prezenčnej výuky zostane značná časť žiakov (ktorí pre riziko do školy nenastúpia) bez online vyučovania, nakoľko v takomto prípade sa z organizačných a technických dôvodov dištančná výučba obmedzí iba na zasielanie zadaní a úloh vyučujúcimi.

Krízový štáb k tejto téme znovu zasadne v pondelok 15.2. a vyhodnotí nové poznatky. Dovtedy bude výuka v ZŠ pokračovať dištančnou formou.

Copyright © 2024 Šamorínčan