streda, 17. apr. 2024
minister manuál

Aký bude návrat do škôl? Vzory tlačív na stiahnutie

20.8.2020, 12:38
dennikn.sk

Jedným z prvých opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu bolo v polovici marca zatvorenie škôl. No okrem detí ostala doma aj veľká časť ekonomicky aktívnych ľudí – rodičov, ktorí sa o ne museli starať.

Nevyhnutné však budú prísne opatrenia. Ich presnú podobu odkrýva manuál zložený zo štyroch častí pre každú kategóriu škôl – pre materské školy, základné školy a školské zariadenia, stredné školy a internáty a pre vysoké školy a študentské domovy vysokých škôl.

Zrušia sa hodiny telesnej výchovy? Budú fungovať družiny? Bude povinné nosenie rúšok v jedálňach a na chodbách?

Zelená fáza bude znamenať, že v škole nebude nikto nakazený ani podozrivý z ochorenia COVID-19. V oranžovej fáze bude v škole podozrenie na koronavírus u jedného človeka a červená fáza bude znamenať potvrdenie nákazy u jedného učiteľa či dvoch žiakov. Za podozrivého môže vyhlásiť žiaka či učiteľa len lekár alebo RÚVZ.

Čo sa teda stane, ak bude v škole z ochorenia podozrivý jeden žiak?

Škola prejde zo zelenej do oranžovej fázy, čím sa sprísnia opatrenia (zvýšená frekvencia dezinfekcie či odstupy pred budovou školy).

Všetky blízke kontakty podozrivého (v praxi všetkých jeho spolužiakov a možno niektorých žiakov iných tried) vylúči škola z vyučovania až do oznámenia negatívneho výsledku testu, resp. do usmernenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa koronavírus potvrdí aspoň u dvoch žiakov alebo u jedného učiteľa, škola prejde do červenej fázy.

V červenej fáze sa riaditeľ môže rozhodnúť pre prechod na vzdelávanie z domu, ktoré sa bude týkať šiestakov až deviatakov v základných školách a žiakov stredných škôl. Žiaci prvého stupňa a piataci základných škôl budú aj naďalej chodiť do školy.

Školu môže definitívne zavrieť až úrad regionálneho zdravotníctva. Ten môže po svojej úvahe zatvoriť aj školy, ktoré sú v zelenej fáze – pokiaľ v danom regióne prudko stúpne počet nakazených.

Rodičia pri prvom príchode do školy v septembri odovzdajú čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (že nemá príznaky) a dotazník s otázkou, či dieťa bolo v čase od 17. do 31. augusta v zahraničí alebo na hromadnom podujatí. V prípade kladnej odpovede sú povinní sledovať zdravotný stav dieťaťa.

Čestné vyhlásenie musia odovzdávať zakaždým, keď dieťa vynechá viac ako tri dni vyučovania.

Vzor oboch dokumentov je zverejnený na >stránke ministerstva školstva a dá sa dať stiahnuť.

Ako to bude s rúškami?

Pre deti z materských škôl rúška nie sú povinné a prváci až štvrtáci základných škôl ich nemusia nosiť v triedach. Všetci žiaci musia mať ochranu tváre na spoločných chodbách.

Druhostupniari, stredoškoláci a vysokoškoláci ju musia mať prvé dva septembrové týždne aj v triedach.

Ďalším dočasným opatrením, ktoré platí prvé dva septembrové týždne, bude zákaz využívania vnútorných športovísk vrátane bazénov, telocviční a posilňovní. Odporúča sa, aby žiaci cvičili vonku.

Do 14. septembra sa vo vyučovaní nemajú spájať skupiny žiakov z rôznych tried.

Fungovať by mala aj družina (školský klub detí), v ktorej sa taktiež dva týždne po letných prázdninách neodporúča miešanie žiakov z viacerých tried. Ministerstvo ho však priamo nezakazuje.

Copyright © 2024 Šamorínčan