sobota, 29. jan. 2022 - Gašpar
Ako získa zamestnávateľ a SZČO príspevok od štátu (otázky a odpovede)

Ako získa zamestnávateľ a SZČO príspevok od štátu (otázky a odpovede)

3.4.2020, 06:55
Zuzana Kollárová - denníkn.sk

Prinášame vám článok, ktorý odpovie na najčastejšie otázky ohľadne získania podpory od štátu pre zamestnávateľov a SZČO.

Od pondelka by sa mal spustiť dotačný program štátu na záchranu zamestnávateľov a SZČO, ktoré sa dostali počas pandémie do problémov. Štát chce vykrývať zamestnávateľom 80 % priemernej mzdy zamestnancov alebo čiastočne vykryť pokles tržieb.

Kam bude smerovať príspevok štátu na 80 % platov zamestnancov, ktoré štát uzatvoril od 13. marca?

Príspevok by mali dostať zamestnávatelia všetkých obchodov, prevádzok, gastro zariadení, služieb, ktoré zatvoril štát (teda okrem potravín, drogérií, lekární). Príspevok pôjde na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),

Pomoc môže byť maximálne 200-tisíc eur na firmu a zamestnávateľ dostane 80 % z hrubej mzdy zamestnanca, maximálne však 1100 eur, čo znamená maximálnu priemernú mzdu zamestnanca 1 375 eur. Príspevok za marec 2020 je v prípade zamestnávateľa, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci, 60 % priemerného zárobku (najviac 880 eur).

Ak má zamestnanec hrubú mzdu 1000 eur, počas prekážky v práci dostane od zamestnávateľa 80 % jeho priemernej mzdy, teda v hrubom 800 eur, v čistom 631,06 eura. Zamestnávateľ musí však do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za zamestnanca odviesť z vyplatenej mzdy ešte 281,60 eura (35,2 %).

Zamestnávateľovi, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, maximálne vo výške 880 eur (zníženie stropu 1 100 eur o 20 %).

Zamestnávateľovi, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 100 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, maximálne vo výške 1 100 eur.

Na akých zamestnancov môže dostať zamestnávateľ podporu a na akých nie?

Príspevok dostane aj na zamestnanca, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo pracuje na polovičný pracovný úväzok. Príspevok nedostane konateľ, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločník, ktorý pre svoju s. r. o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu), osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy), dobrovoľník.

Štát neprispeje ani na mzdu dohodára.

Som majiteľom a konateľom jednoosobovej eseročky. Mám nárok aj ja na príspevok? Pomôže štát takým podnikateľom ako som ja? Veď aj ja som mala prepad v tržbách, musím platiť nájom za kanceláriu, hoci nezarábam.

Nie. Príspevok by ste dostali iba vtedy, ak by ste pre svoju eseročku pracovali ako zamestnanec. Stačil by aj čiastočný pracovný úväzok, napríklad na niekoľko hodín.

Tento príspevok nerieši fixné výdavky podnikateľov. Návrhom na ich kompenzáciu sa zaoberá ministerstvo hospodárstva.

Som živnostník, nemám žiadneho zamestnanca. Za celý marec som nezarobil ani na povinné minimálne odvody. Ako pomôže štát mne?

SZČO a zamestnávateľom, ktorým klesli tržby najmenej o 20 %, by mal štát ich prepad kompenzovať. Toto opatrenie sa teda týka firiem a SZČO, ktorí síce štát nezatvoril, ale majú prepady tržieb pre pandémiu.

Výška príspevku bude závisieť od výšky ich poklesu. Ak firme alebo SZČO klesnú tržby od 13. marca do 31. marca o viac ako 20 %, štát im prispeje sumou 180 eur, pri poklese tržieb o 40 % to bude 300 eur, pri poklese o 60 % – 420 eur a pri poklese tržieb o 80 % bude príspevok 540 eur na osobu. Príspevok za marec bude krátený: 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac, 150 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac, 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac, 270 eur pri poklese tržieb o 80 % a viac.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa je 200-tisíc eur mesačne. Nižšie tržby nebude štát kompenzovať  SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Ako sa majú porovnávať tržby? Ja som začal podnikať vlani v júli. Nemám teda s akým obdobím tržby porovnávať.

Tržby v marci sa majú porovnávať s marcom minulého roka, alternatívne s priemerom za rok 2019. Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Mihál na sociálnej sieti už konkretizoval, ako sa bude určovať pokles tržieb.

Pri firmách ide o tržby a pri podnikateľoch, fyzických osobách ide o príjmy prijaté na účet alebo do pokladne.

Pokiaľ zamestnávateľ alebo SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roka. Napríklad sa porovná marec 2020 a marec 2019, apríl 2020 a apríl 2019…

Pokiaľ zamestnávateľ alebo SZČO podnikal celý rok 2019 a mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo má silné a slabé mesiace, má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok. Voľba metódy zistenia poklesu tržieb (marec 2020 – marec 2019 alebo marec 2020 – priemer za rok 2019) je na rozhodnutí zamestnávateľa, respektíve SZČO.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka (napríklad začal podnikať od septembra 2019).

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), teda podnikať začal až po tomto mesiaci, posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

Kto bude poskytovať príspevky?

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy bude možné podávať žiadosť o príspevok a aké sú ešte jeho podmienky?

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Čiže, ak ste začali s podnikaním v marci, nemáte nárok.

Žiadosti by sa mali dať podávať od 6. apríla a prednostne pre prvú skupinu zamestnávateľov, ktorí museli byť zatvorení z rozhodnutia štátu (príspevok 80 % percent priemernej mzdy zamestnanca). Peniaze by mali úrady práce posielať zamestnávateľom po 15. apríli.

Podmienkou na poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, je vyplatenie náhrady mzdy (80 alebo 60 %) zamestnancovi, záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer.

Zamestnávateľ musí okrem toho predložiť aj údaj o stave zamestnancov k 31. marcu 2020, na ktorých si uplatňuje príspevok. Ďalšou podmienkou je, že k 31. 12. 2019 nebol podnik v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO). V čestnom vyhlásení musí potvrdiť, že spĺňa všetky podmienky na priznanie príspevku.

 

Copyright © 2022 Šamorínčan