pondelok, 4. mar. 2024
Ako budú tento rok vyzerať prijímačky na stredné školy?

Ako budú tento rok vyzerať prijímačky na stredné školy?

28.4.2020, 13:07
Peter Gábor

Hrozba koronavírusovej nákazy ovplyvnila výrazne aj školstvo. Ak vaše dieťa čakajú prijímacie skúšky na stredné školy, prečítajte si, v akom režime sa budú tento rok odohrávať.

Prihlášku na strednú školu je potrebné podať do 15. mája. Súčasťou prihlášok štandardne býva aj potvrdenie o zdravotnom stave, to však tento rok kvôli mimoriadnym opatreniam nie je potrebné dokladať.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje potrebné k prijímačkám, ako sú napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium do 7. mája 2020. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020.

Riaditeľ základnej školy potom odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája.

Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

Ako to však tento rok reálne bude vypadať sa bude vedieť až po vydaní usmernenia z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Na stránke Gymnázia M.R. Štefánika za uvádza:

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium,

Dovoľujem si Vás informovať, že o spôsobe vykonania prijímacích skúšok a zmien v kritériách na prijatie budeme informovať aktuálne na našej stránke po vydaní usmernenia MŠVVaŠ SR.  Termín doručenia prihlášok na stredné školy bol posunutý na 21.mája 2020. Pretože žiaci deviatych ročníkov ZŠ neabsolvovali Testovanie T9, z kritérií na prijatie na 4-ročné štúdium bude táto položka odstránená.

V súčasnosti Vám k tejto problematike nevieme podať žiadne ďalšie informácie.

PaedDr. Edita Lysinová, riaditeľka školy

 

Copyright © 2024 Šamorínčan