štvrtok, 25. júl. 2024
Ak podnikáte v gastrosektore a cestovnom ruchu už môžete podávať žiadosti o kompezácie

Ak podnikáte v gastrosektore a cestovnom ruchu už môžete podávať žiadosti o kompezácie

22.4.2021, 07:41
Peter Gábor

Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu môžu podávať žiadosti o kompenzácie výpadku príjmov od 1. novembra 2020 do 31. marca2021. Podnikatelia tak môžu žiadať o pomoc za celé obdobie pandémie v schéme ,,de minimis“, teda do výšky 200 tisíc eur.

,,Cestovný ruch a ani podnikatelia v gastro sektore nám nie sú ľahostajní! Schému pomoci sme navýšili o ďalších 120 miliónov, celkovo pôjde na pomoc cestovnému ruchu 220 miliónov eur,” uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty.

,,Zapracovali sme rôzne podnety a pripomienky zo strany zástupcov sektora, ktoré všetky sú pre žiadateľov pozitívne. Zmenou oproti prvej etape je, že o príspevok môžu žiadať aj podniky, ktoré vznikli 1.apríla – 31. augusta 2020. Pokles tržieb budú porovnávať s mesiacom september 2020. V novej výzve vypadáva povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu,“ spresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Aj v ďalšej etape schémy ,,de minimis” budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Návod aj inštruktážne video ako správne žiadosť vyplniť nájdu žiadatelia tu:

https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Copyright © 2024 Šamorínčan