streda, 28. feb. 2024
vyzdoba

Ad: V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony?

13.12.2018, 11:18
József Nagy
František Sztruhár

Na stránke Šamorínčan zverejňujeme reakciu riaditeľa mestského podniku Area Józsefa Nagya k blogu "V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony". Odpoveď p. Nagya prinášame v plnom znení a bez redakčnej úpravy. Na tomto princípe zverejňujeme na našej stránke aj blogy. 

Do pôsobnosti mestského podniku Area Šamorín, s.r.o. patrí okrem poskytovania verejnoprospešných služieb aj riešenie sťažností obyvateľov. Tie sa najčastejšie týkajú porúch verejného osvetlenia a zariadení na verejnom priestranstve, odstránenia spadnutých konárov či opravy prepadnutých chodníkov a ciest. Väčšina týchto sťažností je konštruktívna a pre náš podnik je veľkou pomocou, ak nás obyvatelia na problém upozornia. Zavše sa však stretávame aj s prípadmi, za ktorými je skôr túžba prezentovať sa než pomôcť.

Patrí sem aj príspevok na spravodajskom portáli samorincan.sk s názvom V Šamoríne neplatia fyzikálne zákony? Autor má výhrady voči technickému stavu vianočného osvetlenia, kvalite jeho realizácie a nedodržaniu príslušných predpisov a noriem. Autor dokonca uvádza aj najhorší možný scenár: úmrtie po zásahu elektrickým prúdom. Toto všetko opisuje ako vážne nedostatky, ktorých sa „chytil“ aj spravodajský štáb televízie JOJ.

Nemám dôvod spochybňovať odbornosť Františka Sztruhára, keďže ho veľmi nepoznám; no prístup k problému vo mne – a zrejme aj v iných – vyvoláva niekoľko otázok:

– prečo sa s problémom neobrátil najprv na mestský podnik alebo mestský úrad,

– prečo si realizáciu vianočného osvetlenia všimol až tento rok, keď sa takto realizuje už dlhé roky,

– myslí vážne svoje slová, že spoločnosť Area Šamorín s.r.o. by mala prísť o svoje oprávnenie podnikať a mala by mať zakázané pracovať pre mesto?

Náš podnik funguje od 1. januára 1967, v rôznych právnych formách už vyše päťdesiat rokov pracuje v prospech nášho mesta a jeho obyvateľov. Som si vedomý toho, že nie sme dokonalí, vo viacerých oblastiach sa máme kam posunúť, no naše služby dokážeme skvalitniť len v spolupráci so samosprávou a s jej účinnou podporou, ako aj vďaka konštruktívnej pomoci a aktívnemu prístupu našich obyvateľov.

Vianočné osvetlenie nepatrí medzi priority nášho mesta, nie je naň ani vyčlenená väčšia suma, preto náš podnik pracuje s tým, čo má k dispozícii. Nie je však racionálne hodnotiť vyše päťdesiatročný podnik na základe jediného, skutočne nie dokonalého riešenia. Inak na odstránení nedostatkov pracujeme.

Naďalej od našich spoluobčanov očakávame (aj kritické) postrehy, ktorých cieľom je skrášliť, zlepšiť a spríjemniť naše mesto. Tak ako doteraz, aj v budúcnosti sa budeme snažiť s ohľadom na verejný záujem maximálne vyhovieť očakávaniam obyvateľov Šamorína.

József Nagy
výkonný riaditeľ
Area Šamorín s. r. o.

Copyright © 2024 Šamorínčan