utorok, 16. apr. 2024
Pozvánka na výstavu v At Home Gallery

Pozvánka na výstavu v At Home Gallery

21.9.2020, 07:30
Oznam

Projekt do šamorínskej synagógy sa zaoberá vsadzovaním objektov do daného priestoru. Objekty sú tvorené zmenou formy a obsahu cielene vyberaných produktov, recykláciou dizajnérskych spotrebných materiálov a ich preformovaním do novej plochy obrazu – objektu -  inštalovaného do priestoru galérie. Možno akéhosi antidizajnéraskeho oživeného  historického artefaktu korešpondujúceho s atmosférou historickej budovy, ktorej ľudskosť ma najviac oslovuje.

Sú to väčšinou odevy podobného charakteru, pripomínajúce spoločenstvo, zoskupenie s integrujúcimi rozdielnosťami.  Všetky majú svoj vlastný osobný náboj, ktoré spracovaním a množením, či inými postupmi, menia povedomie o použitých a chronicky známych veciach a vytvárajú, oživujú dobre známe príbehy v inej podobe.

Emőke Vargová  Prázdny riadok- site-specific inštalácia

prázdny riadok výstava

Copyright © 2024 Šamorínčan