štvrtok, 25. júl. 2024
policia ilustr.

V Trnavskom kraji policajti vypátrali 1 308 osôb

19.1.2021, 10:00
KR PZ Trnava

V rámci Trnavského kraja sme v roku 2020 pátrali celkom po 1356 hľadaných osobách, z toho 893 osôb sa podarilo vypátrať.

Nezvestných osôb bolo 460 a väčšinu, 415 osôb bolo nájdených. V pátraní bolo 222 detí a mládeže do 18 rokov. V prevažnej väčšine išlo o úteky z detských domovov a resocializačných zariadení.

Pátrači pátrali v 39 prípadoch po totožnosti neznámych ľudských pozostatkov a stotožniť ich sa podarilo v 10 prípadoch.

DÔVODY sú viaceré

Pri nezvestných dospelých osobách ide napr. o útek z dôvodu životnej zmeny, keď osoby nechcú zotrvať v doterajšom spôsobe živote, u starších osôb evidujeme odchod z domu napr. za spomienkami, kamarátmi, strata orientácie v teréne, rôzne duševné poruchy osôb. Osoby si odchodom z domu riešia aj osobné problémy

V prípade hľadaných osôb ide zväčša o úteky pred spravodlivosťou, osoby sa vyhýbajú trestnému konaniu, niektorí nenastúpia na výkon trestu.

Pátranie po DEŤOCH a MLADISTVÝCH má svoje špecifiká. Najčastejšie evidujeme úteky z domov a resocializačných zariadení. Deti a mládež sa priečia rozhodnutiam súdov a pri vhodnej príležitosti sa snažia utiecť. V prípade únosov, ide zväčša o spory medzi rodičmi.

POZOR! Mylná domnienka

Polícia sa v praxi stretáva s mylnou domnienkou, že s nahlásením osoby treba počkať aspoň 24hod. a až potom sa obrátiť na políciu.

Najmä pri deťoch, mládeži, starých alebo psychicky labilnejších osobách odporúčame KONTAKTOVAŤ POLICAJTOV IHNEĎ.

V naliehavej životnej situácii odporúčame neriešiť problém útekom, skôr vyhľadať odbornú pomoc a snažiť sa vyriešiť problém.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan