štvrtok, 28. sep. 2023

V Báči bude púť príležitosti 302. výročia krvavého slzenia obrazu Panny Márie

11.5.2017, 09:20
Slávka Gáborová

V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení.

Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 h, bude mať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Svätú omšu o 17.00 h bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Prototypom milostivého obrazu v Báči je obraz Panny Márie Pomocnice v paulánskom Kostole anjelov strážcov vo Viedni, ktorý bol namaľovaný podľa predlohy Lucasa Cranacha v Innsbrucku.

Na podobizni Panny Márie v Báči sa spájajú dva typy zobrazení: Mária Pomocnica a Panna Mária z hory Karmel. Obraz v roku 1703 venoval do kostola Martin Liszkay po svojom zázračnom uzdravení.

Veriaci prichádzajúci na františkánske púte ho už uctievali. Obraz v roku 1715 ronil krvavé slzy v dňoch 19., 20., 21. a 23. júna. Ostrihomský arcibiskup po prešetrení udalosti povolil verejné uctievanie milostivého obrazu ako aj relikvie krvavých sĺz 16. októbra 1716. Slzenie obrazu v Báči nasledovalo po druhom slzení milostivého obrazu v Trnave v roku 1708 a predchádzalo druhému slzeniu milostivého obrazu v Máriapócsi tiež v roku 1715. Tieto nadprirodzené udalosti sa môžu dať do súvisu s nepokojmi a pandémiami v predošlých rokoch.

Úplné odpustky udelili kostolu Pápež Benedikt XIII. v roku 1725 a Kliment XIII. v roku 1737. Po týchto skutočnostiach na toto milostivé miesto prichádzali mnohí pútnici. Františkáni viedli zoznam vypočutí modlitieb, ktoré zbožní veriaci hlásili.

Neskôr bol obraz ozdobený dvomi korunami na hlave Panny Márie a aj na hlave dieťaťa Ježiš. Kult milostivého obrazu sa dostal na viaceré miesta. Kópiu obrazu uchovávajú aj v nemeckom Gleißenthale.

Relikviu krvavých sĺz si majú veriaci možnosť uctiť v milostivom chráme v Báči.
1492677412

Copyright © 2023 Šamorínčan