nedeľa, 5. dec. 2021 - Oto
projekty TTSK1

TTSK podporil v okrese Dunajská Streda 11 projektov sumou 54 000 €. Peniaze získali aj projekty z nášho mesta

26.11.2020, 09:00
TTSK

Od 2. novembra do 15. novembra 2020 mali obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja možnosť svojim hlasom rozhodnúť, ktoré projekty podané do 2. ročníka Participatívneho rozpočtu budú finančne podporené v roku 2021. Obyvatelia Trnavskej župy mohli hlasovať za minimálne 3 projekty v rámci celého kraja. Deliberáciou projektov a elektronickým hlasovaním o projektoch je celá fáza rozhodovania ukončená a my poznáme, ktoré projekty sa stali víťaznými.

Do druhého ročníka Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy bolo prihlásených až 154 občianskych a komunitných projektov, z ktorých 105 projektov splnilo charakter Participatívneho rozpočtu a bolo zapojených do rozhodovania. V tomto ročníku podporilo projekty až 20 630 hlasujúcich s 69 959 hlasmi, čo je v porovnaní s pilotným ročníkom nárast o tisíce hlasujúcich i samotných hlasov. Na základe výsledkov rozhodovania bude v tomto ročníku realizovaných 57 občianskych a komunitných projektov naprieč celým krajom. Kompletné výsledky nájdete TU.

Podporené projekty z okresu Dunajská Streda v galérii pod článkom. Na konci článku uvádzame podporené projekty z nášho mesta.

Objem finančných prostriedkov pre ročník 2020/2021 na účel Participatívneho rozpočtu je 250 000 €. Táto suma je prerozdelená na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva. Projekty, ktoré sa podľa poradia zmestili do vyčlenenej sumy v danom okrese budú podporené v plnej výške.

Participatívny rozpočet (ďalej tiež uvádzaný ako „PR“) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí. Vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril prakticky na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku.

Z nášho mesta boli podporené projekty: (každý z projektov bude podporený sumou 5 000 €)

Názov predkladateľa: Somorja Hangja – Vox Samariae o.z.

Názov projektu: Pamätník vysťahovaným Maďarom v Šamoríne

Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je revitalizácia námestia oproti Kaplnke sv. Damiána a osadenie pamätníka vysťahovaných Maďarov v Šamoríne, s čím by sme vdýchli život a aktivitu do nevyužitého priestoru. Projektom by sme uskutočnili významné zmeny, s ktorými námestie bude nie len funkčné, ale aj v značnej miere by podporil rozvoj komunity. Pomocou revitalizácie by sme vytvorili aj priestor na stretávanie sa občianskych komunít.Námestie momentálne má ďaleko k ideálnemu stavu, ale vďaka projektu by sme mohli vytvoriť zjednotený, funkčný a pozývajúci priestor, kde ľudia budú chcieť tráviť čas.

Názov predkladateľa: Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola Mateja Korvína s VJM – Šamorín

Názov projektu: Detské ihrisko

Stručná anotácia projektu: Detské ihrisko má v súčasnosti nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Súčasne školské detské ihrisko si vyžaduje neodkladnú rekonštrukciu, je zastarané a hlavne je nevyhovujúce po stránke bezpečnosti. Zničené časti je potrebné odstrániť, obnoviť fungujúce dielce, a vybudovať novú modernú zostavu. Žiaci nemajú možnosť sa bezpečne pohybovať na školskom dvore, čím sú žiaľ obmedzovaní vo svojich voľnočasových aktivitách. Rodičovská rada sa rozhodla zmeniť tento stav k lepšiemu a zabezpečiť bezpečné a čisté prostredie v ktorom sa deti môžu slobodne pohybovať. Aktivity v exteriéri sú rovnako dôležité, ako vzdelávanie v interiéri, čím by sme prospeli k celkovému vývoju žiakov.

 

TTSK podporil v okrese Dunajská Streda 11 projektov sumou 54 000 €. Peniaze získali aj projekty z nášho mesta
Copyright © 2021 Šamorínčan